Thí điểm công nghệ Nhật Bản, sông Tô Lịch đen ngòm sẽ hóa trong xanh?

Sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây đang được thí điểm làm sạch bằng công nghệ Nano-Bioreactor của Nhật Bản.
Thí điểm công nghệ Nhật Bản, sông Tô Lịch đen ngòm sẽ hóa trong xanh? - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của chúng tôi, ngày 16/5, dự án thí điểm làm sạch một đoạn sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây bằng công nghệ Nano - Bioreactor Nhật Bản đã được tiến hành. Đây là dự án được nhiều người dân chờ đợi với mong muốn giảm ô nhiễm sông Tô Lịch.

Thí điểm công nghệ Nhật Bản, sông Tô Lịch đen ngòm sẽ hóa trong xanh? - Ảnh 2.

Được biết, hệ thống bio - nano đặt xuống lòng sông Tô Lịch sẽ trở thành "nhà máy" xử lí nước thải với công suất lên tới 1.350.000m3/ ngày đêm.

Thí điểm công nghệ Nhật Bản, sông Tô Lịch đen ngòm sẽ hóa trong xanh? - Ảnh 3.

Trong ngày 16/5, nhiều công nhân đã tiến hành lắp đặt các biết bị này ở sông Tô Lịch.

Thí điểm công nghệ Nhật Bản, sông Tô Lịch đen ngòm sẽ hóa trong xanh? - Ảnh 4.

Được biết, các hộp thiết bị đặt chìm dưới nước chạy bằng điện sẽ tạo ra dòng khí nano khuếch tán vào dòng nước, kích thích các vi sinh vật hoạt động, từ đó giải phóng oxy, xử lí bùn thải.

Thí điểm công nghệ Nhật Bản, sông Tô Lịch đen ngòm sẽ hóa trong xanh? - Ảnh 5.

Được biết, ước tính sông Tô Lịch chịu khoảng 150.000 m3/ngày đêm xả thải. Do đó, với công suất như nêu trên, "nhà máy" này hoàn toàn có thể xử lí được.

Thí điểm công nghệ Nhật Bản, sông Tô Lịch đen ngòm sẽ hóa trong xanh? - Ảnh 6.

Cùng với sông Tô Lịch, một góc Hồ Tây cũng được bao kín để tiến hành việc xử lí.

Thí điểm công nghệ Nhật Bản, sông Tô Lịch đen ngòm sẽ hóa trong xanh? - Ảnh 7.

Mặc dù không ô nhiêm như sông Tô Lịch nhưng Hồ Tây từng xảy ra nhiều lần cá chết.

Thí điểm công nghệ Nhật Bản, sông Tô Lịch đen ngòm sẽ hóa trong xanh? - Ảnh 8.

Một hệ thống lọc đã được lắp đặt ở một góc Hồ Tây.

Hệ thống xử lí khi chưa lắp đặt.

Thí điểm công nghệ Nhật Bản, sông Tô Lịch đen ngòm sẽ hóa trong xanh? - Ảnh 10.

Được biết, công nghệ này không bị tái ô nhiễm do vật liệu thiên nhiên được làm từ đá núi lửa, không tan trong nước.

Thí điểm công nghệ Nhật Bản, sông Tô Lịch đen ngòm sẽ hóa trong xanh? - Ảnh 11.

Cận cảnh vật liệu thiên nhiên dùng để xử lí ô nhiễm.

Clip xử lí ô nhiễm sông Tô Lịch bằng công nghệ Nhật Bản.