7 dự án nhà ở xã hội tại Đồng Tháp sẽ triển khai đến 2025

Vừa qua, UBND tỉnh Đồng Tháp đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng về báo cáo số liệu xây dựng đề án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh Đồng Tháp sẽ triển khai 7 dự án nhà ở xã hội đến năm 2025.