Bắc Giang dự kiến hơn 9.900 tỷ đồng vốn đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023

Nguồn vốn theo Kế hoạch đầu tư công năm 2023 Bắc Giang ưu tiên bố trí cho đầu tư hạ tầng giao thông, trọng tâm là các tuyến đường tỉnh, các tuyến đường kết nối đối ngoại giữa Bắc Giang với các tỉnh lân cận.

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, thời gian tới tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 của tỉnh Bắc Giang dự kiến là trên 9.900 tỷ đồng; trong đó, vốn đầu tư phát triển trên 9.500 tỷ đồng, vốn sự nghiệp ngân sách trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia là trên 400 tỷ đồng.

Năm 2023, Bắc Giang quan tâm đảm bảo cân đối nguồn lực hợp lý trong triển khai các dự án đầu tư công; quản lý không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản nhất là ở cấp xã; thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia góp phần thực hiện tốt các mục tiêu đảm bảo an sinh, xã hội, môi trường.

Bên cạnh đó, Bắc Giang ưu tiên nguồn vốn ngân sách, tăng cường huy động, thu hút nguồn vốn ngoài ngân sách cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, dịch vụ vận tải. Tỉnh đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm có trong Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, đảm bảo kết nối nội bộ, kết nối vùng thuận lợi; trong đó, tập trung hoàn thành các dự án: Đường tỉnh 292 đoạn từ cầu Bố Hạ đến thị trấn Phồn Xương; Đường tỉnh 291 trên địa bàn huyện Sơn Động; Xây dựng đường và cầu kết nối huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang với thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên; đường nối Quốc lộ 37-Quốc lộ 17-Đường tỉnh 292; Xây dựng đường và cầu Hà Bắc 2 nối tuyến nhánh 2 đường vành đai IV với Khu công nghiệp Yên Phong và Quốc lộ 18; Đường nối Quốc lộ 37-Quốc lộ 17-Võ Nhai; Xây dựng cầu Như Nguyệt; Trạm bơm Cống Chản.

Thời gian tới, Bắc Giang rà soát, điều chỉnh kịp thời kế hoạch vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có khối lượng thanh toán, các dự án có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Tỉnh tiếp tục chỉ đạo các huyện, chủ đầu tư tập trung cao cho bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án. Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành nghiệm thu, thanh toán ngay khối lượng hoàn thành và làm thủ tục tại kho bạc để giải ngân kế hoạch vốn của các dự án chuyển tiếp theo tiến độ đề ra.

Nguồn vốn theo Kế hoạch đầu tư công năm 2023 Bắc Giang ưu tiên bố trí cho đầu tư hạ tầng giao thông, trọng tâm là các tuyến đường tỉnh, các tuyến đường kết nối đối ngoại giữa Bắc Giang với các tỉnh lân cận; giữa các huyện với vùng động lực kinh tế của tỉnh để tạo không gian phát triển mới.

Ngoài ra, nguồn vốn theo Kế hoạch đầu tư công năm 2023 tiếp tục đầu tư để đẩy nhanh tiến độ và khởi công mới dự án mở rộng quy mô giường bệnh các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh, các trung tâm y tế huyện ở Bắc Giang. Tỉnh tập trung bố trí vốn đầu tư cải tạo, nâng công suất các trạm bơm nhằm giải quyết nhu cầu tưới, tiêu tại các khu vực sản xuất nông nghiệp tập trung. Bố trí vốn đẩy nhanh tiến độ các dự án lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trọng tâm là Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt – Hàn Bắc Giang... Đầu tư các công trình văn hóa trọng điểm của tỉnh, dự án Xây dựng Tòa nhà liên cơ quan mới tỉnh Bắc Giang, đầu tư các dự án thực hiện mục tiêu chuyển đổi số...

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 do tỉnh Bắc Giang quản lý đến nay là trên 12.400 tỷ đồng. Giá trị khối lượng thực hiện ước đến 31/12/2022 đạt 12.080 tỷ đồng; giá trị giải ngân đến 31/01/2023 đạt 11.777 tỷ đồng.

Ngay từ những tháng đầu năm, UBND tỉnh Bắc Giang đã quán triệt, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Theo đó, Bắc Giang đã thành lập Tổ công tác liên ngành thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 nhằm tăng cường hỗ trợ giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án, đặc biệt là các dự án lớn, các dự án trọng điểm về hạ tầng khung giao thông mang tính kết nối liên vùng.

Bắc Giang phấn đấu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đã giao năm 2022 đạt tỷ lệ cao nhất, góp phần phát huy hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư, tạo động lực lan tỏa, tạo ra năng lực sản xuất mới, thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết các vấn đề an sinh, xã hội của địa phương.

chọn
Bất động sản tuần qua (16/6 - 22/6): Sắp khởi công VSIP Hà Tĩnh, nhà Coteccons tiến vào Long An
Chính thức trình Quốc hội cho thi hành sớm 3 luật về BĐS, sắp sửa gói tín dụng 120.000 tỷ, Mặt trời Hà Nam trúng dự án ở Hòa Bình... là những thông tin thị trường và dự án nổi bật tuần qua.