Bản đồ quy hoạch giao thông xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2030

Quy hoạch giao thông xã Thái Sơn được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang.

Xem ngay: Bản đồ quy hoạch tỉnh Bắc Giang

Xã Thái Sơn có diện tích khoảng 4,5 km². Hiện tại, người dân ở xã Thái Sơn có thể di chuyển khá thuận lợi vào trung tâm tỉnh Bắc Giang qua tuyến đường: Đường 276.

Những tuyến đường này giúp người dân xã Thái Sơn có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phương khác hoặc vào trung tâm huyện Hiệp Hòa. Ngoài ra, đường 276 đi qua địa bàn phường giúp người dân xã Thái Sơn có thể di chuyển tới các tỉnh tây bắc,...

Từ trung tâm xã Thái Sơn đi tới trụ sở UBND huyện Hiệp Hòa khoảng 6km, mất khoảng 11 phút di chuyển bằng ô tô; đến trụ sở UBND tỉnh Bắc Giang khoảng 33km (54 phút).

Về quy hoạch, quy hoạch giao thông huyện Hiệp Hòa được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 huyện Hiệp Hòa.

Dưới đây là quy hoạch giao thông xã Thái Sơn thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang:

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Xã Thái Sơn trên bản đồ Google vệ tinh.

Quy hoạch giao thông xã Thái Sơn trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang. 
Bản đồ quy hoạch giao thông xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 3.

Ký hiệu giao thông.

- Xem thêm quy hoạch giao thông xã Thái Sơn trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch giao thông xã Thái Sơn TẠI ĐÂY.