Bình Định đã duyệt quy hoạch 52 cụm công nghiệp hơn 1.100 ha

Tỉnh Bình Định có 62 cụm công nghiệp (CCN) được quy hoạch với tổng diện tích 1.950 ha, trong đó, 52 CCN đã phê duyệt quy hoạch chi tiết với diện tích đất công nghiệp hơn 1.111 ha

UBND tỉnh Bình Định mới đây có báo cáo Bộ Công thương về việc đánh giá 5 năm thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và hai năm thực hiện Nghị định số 66/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN trên địa bàn tỉnh.

Theo quy hoạch phát triển CCN tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2035, địa phương quy hoạch 62 CCN với tổng diện tích 1.950,9 ha.

Trong đó, 53 CCN đã ban hành quyết định thành lập; 52 CCN đã phê duyệt quy hoạch chi tiết, với diện tích đất công nghiệp 1.111,4 ha; 22 CCN được phê duyệt dự án đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư.

47/62 CCN trên địa bàn tỉnh đã và đang tiến hành thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Trong đó, 18 CCN đã hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng đạt 100% diện tích gồm: Bùi Thị Xuân, Phước An, Bình Định, Gò Đá Trắng, Nhơn Hòa, Thanh Liêm, An Trường, Cầu Nước Xanh, Bình Nghi, Gò Mít, Cát Nhơn, Cát Trinh, Tam Quan, Hoài Châu, Đệ Đức - Hoài Tân, Gò Bùi, Gò Cây Duối và Canh Vinh.

15 CCN đã hoàn thành trên 50% diện tích gồm: Đồi Hỏa Sơn, An Mơ, Tân Đức, Nhơn Tân 1, Phú An, Gò Cầy, Bình Dương, Đại Thạnh, Cát Khánh, Bồng Sơn, Hoài Châu, Hoài Tân, Hoài Hảo, Dốc Truông Sỏi, Tà Súc.

Tổng vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật của 53 CCN đã thành lập là 4.017,4 tỷ đồng, vốn thực hiện 1.593,3 tỷ đồng, đạt 40%; trong đó, vốn của các doanh nghiệp làm chủ đầu tư là 1.099,2 tỷ đồng.

Hiện nay, 45 CCN đã đi vào hoạt động với diện tích đất công nghiệp 950,3 ha, diện tích đất công nghiệp đã cho thuê 560,7 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 59%.

Địa phương đã thu hút được 12 doanh nghiệp làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật 14 CCN với diện tích đất thuê 513,7 ha và 385 dự án thứ cấp đăng ký đầu tư với diện tích đất thuê 560,7 ha với ngành nghề chủ yếu: Chế biến nông lâm thủy hải sản; cơ khí; bao bì các loại; may mặc; vật liệu xây dựng,...

Trong báo cáo, tỉnh Bình Định đề nghị Bộ Công thương đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành quy định hướng dẫn chuyển đổi mô hình chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN từ đơn vị sự nghiệp nhà nước sang doanh nghiệp làm chủ đầu tư và xử lý tài sản công đã đầu tư.

Bên cạnh đó, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình thực tế nhằm tinh giản thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN và dự án sản xuất kinh doanh trong CCN; ưu tiên, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN.

Địa phương cũng đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các CCN theo quy hoạch, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong kêu gọi, xúc tiến thu hút đầu tư, phát triển CCN,...

chọn
Thủ tướng đề nghị thông xe toàn tuyến Vành đai 3 TP HCM vào tháng 6/2025, nghiên cứu xây dựng Vành đai 4
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị 4 tỉnh, thành phố có tuyến Vành đai 3 TP HCM đi qua phối hợp để giải phóng mặt bằng, khởi công dự án vào 6/2023, cơ bản thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào tháng 6/2025, hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 6/2026.