Chủ đề

Cuộc chiến taxi công nghệ - truyền thống

Tìm theo ngày
Cuộc chiến taxi công nghệ - truyền thống

Cuộc chiến căng thẳng giữa taxi công nghệ - truyền thống

"Cuộc chiến taxi công nghệ - truyền thống" ngày một "căng thẳng" khi nhiều hãng taxi truyền thống và Sở GTVT đề nghị "siết" loại hình vận tải sử dụng công nghệ.