Chủ đề nóng

Transgender - Người chuyển giới

Transgender - Người chuyển giới

Transgender là những người sinh ra với những đặc điểm cơ thể thuộc giới tính này (về mặt sinh học) nhưng lại mang giới tính thực thuộc nửa bên kia.
Tìm theo ngày
Transgender là những người sinh ra với những đặc điểm cơ thể thuộc giới tính này (về mặt sinh học) nhưng lại mang giới tính thực thuộc nửa bên kia.
Xem thêm
chọn