Chủ đề

Transgender - Người chuyển giới

Tìm theo ngày
Transgender - Người chuyển giới

Transgender - Người chuyển giới

Transgender là những người sinh ra với những đặc điểm cơ thể thuộc giới tính này (về mặt sinh học) nhưng lại mang giới tính thực thuộc nửa bên kia.