Tags

dời nhà máy

  • Khó xử việc “mang ô nhiễm từ đồng bằng lên miền núi”

    Khó xử việc “mang ô nhiễm từ đồng bằng lên miền núi”

    Thời sự 04:49 | 07/10/2016

    Sau khi tỉnh Quảng Nam có chủ trương di dời nhà máy thép Việt Pháp từ thị xã Điện Bàn lên huyện miền núi Nam Giang, có nhiều ý kiến phản đối cho rằng việc di dời nhà máy thép này sẽ mang ô nhiễm từ đồng bằng lên miền núi, nơi đầu nguồn sông Vu Gia, làm ảnh hưởng đến nguồn nước…
Tìm theo ngày
dời nhà máy

dời nhà máy