Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 9)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 9) - Ảnh 1.

Xã Phước Đồng là một trong 19 phường của TP Nha Trang (thuộc tỉnh Khánh Hòa). Phía đông giáp phường Vĩnh Thọ, phía tây giáp Cồn Ngọc thảo, phía nam giáp phường Xương Huân, phía bắc giáp phường Vĩnh Hải.

25. Đường tuyến đường trục Bắc Nam

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa mới nhất

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng đáng chú ý có các đoạn đường tuyến đường trục Bắc Nam. Đường này có chiều dài khoảng 2,45km, điểm đầu ở đường gần Nhà Máy Xử Lý Nước Thải Nam Nha Trang, điểm cuối ở đường gần Nhà Thuốc Hoàng Anh.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 9) - Ảnh 2.

Đường tuyến đường trục Bắc Nam trên bản đồ quy hoạch, TP Nha Trang theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 9) - Ảnh 3.

Đường tuyến đường trục Bắc Nam trên bản đồ Google vệ tinh.

26. Đường gần Nha Trang Snake Farm nối với tuyến đường trục Bắc Nam

Theo quy hoạch, xã Phước Đồng có đoạn đường gần Nha Trang Snake Farm nối với tuyến đường trục Bắc Nam, với chiều dài khoảng 800m, điểm đầu ở đường gần Nha Trang Snake Farm, điểm cuối ở tuyến đường trục Bắc Nam.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 9) - Ảnh 4.

Đường gần Nha Trang Snake Farm nối với tuyến đường trục Bắc Nam trên bản đồ quy hoạch, TP Nha Trang theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 9) - Ảnh 5.

Đường gần Nha Trang Snake Farm nối với tuyến đường trục Bắc Nam trên bản đồ Google vệ tinh.

27. Đường gần Nhà Máy Xử Lý Nước Thải Nam Nha Trang nối với đường gần Cơ Sở Sắt - Nhôm - Inox Duy Nhớ

Xã Phước Đồng có đoạn đường gần Nhà Máy Xử Lý Nước Thải Nam Nha Trang nối với đường gần Cơ Sở Sắt - Nhôm - Inox Duy Nhớ là đường sẽ mở theo quy hoạch. Đường này có chiều dài khoảng 885m, điểm đầu ở đường gần Nhà Máy Xử Lý Nước Thải Nam Nha Trang, điểm cuối ở đường gần Cơ Sở Sắt - Nhôm - Inox Duy Nhớ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 9) - Ảnh 6.

Đường gần Nhà Máy Xử Lý Nước Thải Nam Nha Trang nối với đường gần Cơ Sở Sắt - Nhôm - Inox Duy Nhớ trên bản đồ quy hoạch, TP Nha Trang theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 9) - Ảnh 7.

Đường gần Nhà Máy Xử Lý Nước Thải Nam Nha Trang nối với đường gần Cơ Sở Sắt - Nhôm - Inox Duy Nhớ trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 TP Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa).

Xem thêm Bản đồ kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa TẠI ĐÂY