Kỹ nghệ lạnh (Searefico) đặt chỉ tiêu lợi nhuận giảm năm 2021

Thông tin từ CTCP Kỹ nghệ lạnh (Searefico), doanh thu và lợi nhuận sau thuế trong năm 2021 của công ty dự kiến đạt 1.350 tỷ đồng và 43 tỷ đồng, đi xuống so với kế hoạch năm 2020.

Hội đồng quản trị CTCP Kỹ nghệ lạnh (Searefico, mã: SRF) vừa ra nghị quyết thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2021 với doanh số hợp đồng dự kiến đạt 1.600 tỷ đồng. 

Đối với các chỉ tiêu tài chính, công ty đặt mục tiêu doanh thu năm 2021 là 1.350 tỷ đồng, lãi sau thuế 43 tỷ đồng, lần lượt giảm 10% và 14% so với kế hoạch năm 2020.

9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu giảm 27% so với cùng kì năm ngoái, còn 732 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ giảm 24% nhưng chi phí lãi vay tăng 20% lên 33 tỷ đồng khiến lãi thuần từ hoạt động kinh doanh của Searefico giảm 69% còn 20 tỷ đồng. 

Lãi sau thuế của doanh nghiệp sau 9 tháng cũng giảm 68% so với cùng kỳ còn 18 tỷ đồng; lãi ròng của cổ đông công ty mẹ là 15 tỷ đồng.

Năm 2020,  Searefico đặt mục tiêu doanh thu 1.500 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế 50 tỉ đồng. Như vậy, công ty thực hiện 49% chỉ tiêu doanh thu và 36% kế hoạch lợi nhuận trong 3 quý đầu năm.

chọn
VSIP chuẩn bị làm dự án nhà ở 114 ha ở Bắc Tân Uyên, dự kiến hoàn thành vào 2030
Khu dân cư Suối Tre do VSIP làm chủ đầu tư có tổng vốn hơn 23 triệu USD, được chia làm hai giai đoạn, từ tháng 4/2023 dự kiến bắt đầu triển khai xây dựng.