Tags

lãi suất ngân hàng MB

Tìm theo ngày
Lãi Suất Ngân Hàng MB (MBBank) Cập Nhật Mới Nhất Tháng 4/2024

Lãi Suất Ngân Hàng MB (MBBank) Cập Nhật Mới Nhất Tháng 4/2024

Theo khảo sát, lãi suất Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) tiếp tục giảm tại nhiều kỳ hạn. Hiện, biểu lãi suất dành cho khách hàng cá nhân trong khoảng 3,2 - 6,4%/năm, lĩnh lãi sau.

Cập nhật biểu lãi suất Ngân hàng MB cho khách hàng cá nhân mới nhất hiện nay

Bước sang tháng mới, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank) tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất dành cho khách hàng cá nhân. Theo đó, biểu lãi suất mới cho các khoản tiền gửi kỳ hạn 1 - 60 tháng vào trong khoảng 3,2 - 6,4%/năm, lĩnh lãi sau.

Nguồn: MBBank.
Trong đó, lãi suất tiết kiệm được áp dụng cho kỳ hạn 1 - 5 tháng về trong khoảng 3,2 - 3,6%/năm, giảm 0,2 điểm %.

Bên cạnh đó, mức lãi suất dành cho khách hàng gửi tiền tại các kỳ hạn 6 - 11 tháng cùng được điều chỉnh giảm 0,3 điểm % về trong khoảng 4,7 - 4,9%/năm.

Cùng lúc, mức lãi suất ngân hàng tại hai kỳ hạn 12 tháng 0,2 điểm % còn 5,1%/năm. Lãi suất dành cho khách hàng có tiền gửi tại kỳ hạn 13 tháng và 15 tháng cùng giảm 0,2 điểm % còn 5,2%/năm.

Lãi suất tiền gửi áp dụng khách hàng cá nhân có khoản tiết kiệm tại kỳ hạn 18 tháng về mức 5,6%/năm, giảm 0,4 điểm %.

Mức lãi suất dành cho khách hàng có tiền gửi tại kỳ hạn 24 - 60 tháng là 6,5%/năm, cùng giảm 0,1 điểm % so với lần phát hành gần nhất.

Bên cạnh đó, khách hàng còn có thể lựa chọn hình thức gửi tiền tiết kiệm không kỳ hạn với mức lãi suất là 0,1%/năm và ngắn hạn 1 - 3 tuần với mức lãi suất 0,5%/năm.

Ngoài ra, Ngân hàng MB còn triển khai thêm các hình thức trả lãi linh hoạt khác với mức lãi suất cụ thể như sau:

- Trả lãi trước: 3,19 - 5,67%/năm.

- Trả lãi hàng tháng: 3,48 - 6,03%/năm.

Kỳ hạn
Lãi trả sau (%/năm)
Lãi trả trước (%/năm)
Lãi trả hàng tháng (%/năm)
KKH
0,1


01 tuần
0,5


02 tuần
0,5


03 tuần
0,5


01 tháng
3,2
3,19

02 tháng
3,4
3,38

03 tháng
3,5
3,46
3,48
04 tháng
3,6
3,55
3,58
05 tháng
3,6
3,54
3,57
06 tháng
4,7
4,59
4,65
07 tháng
4,7
4,57
4,64
08 tháng
4,7
4,55
4,63
09 tháng
4,8
4,63
4,72
10 tháng
4,8
4,61
4,71
11 tháng
4,9
4,68
4,8
12 tháng
5,1
4,85
4,98
13 tháng
5,2
4,92
5,06
15 tháng
5,2
4,88
5,04
18 tháng
5,6
5,16
5,38
24 tháng
6,4
5,67
6,03
36 tháng
6,4
5,36
5,86
48 tháng
6,4
5,09
5,71
60 tháng
6,4
4,84
5,56
Nguồn: MBBank.

Biểu lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng Tổ chức kinh tế tại MBBank trong tháng 10/2023

Theo khảo sát mới nhất, biểu lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng Tổ chức kinh tế của Ngân hàng MB cũng được điều chỉnh giảm tại các kỳ hạn.

Hiện, mức lãi suất cao nhất được niêm yết cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn 24 - 60 tháng là 6,2%/năm, giảm 0,1 điểm % so với tháng trước.

Lãi suất ngân hàng MB cho các khoản tiền gửi không kỳ hạn được duy trì ở mức 0,1%/năm và 0,5%/năm là mức lãi suất được triển khai cho các kỳ hạn ngắn 1 - 3 tuần.

Ngoài ra, khách hàng Tổ chức kinh tế cũng có thể tham gia gửi tiền tiết kiệm tại MBBank và lựa chọn hình thức trả lãi trước, kỳ hạn 1 - 60 tháng với mức lãi suất trong khoảng 3,09 - 5,51%/năm.

Kỳ hạn
Lãi trả sau ( năm) VNĐ
Lãi trả trước

( năm)

VNĐ (*)
KKH
0,1

01 tuần
0,5

02 tuần
0,5

03 tuần
0,5

01 tháng
3,1
3,09
02 tháng
3,3
3,28
03 tháng
3,4
3,37
04 tháng
3,5
3,45
05 tháng
3,5
3,44
06 tháng
4,4
4,3
07 tháng
4,4
4,28
08 tháng
4,4
4,27
09 tháng
4,5
4,35
10 tháng
4,5
4,33
11 tháng
4,6
4,41
12 tháng
4,9
4,67
13 tháng
5
4,74
18 tháng
5,4
4,99
24 tháng
6,2
5,51
36 tháng
6,2
5,22
48 tháng
6,2
4,96
60 tháng
6,2
4,73
Nguồn: MBBank.

Lãi suất tiết kiệm áp dụng lãi trả sau đối với kỳ hạn 6, 12 và 24 tháng

Biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng Tổ chức kinh tế tại MBBank cũng không thay đổi so với hồi tháng trước. Do đó, phạm vi lãi suất huy động niêm yết ở mức từ 2,7%/năm đến 6,1%/năm, trải dài từ kỳ hạn 1 - 60 tháng.

Ngoài ra, tiền gửi tại kỳ hạn ngắn 1 - 3 tuần của khách hàng Tổ chức kinh tế cũng được áp dụng tương tự như khách hàng cá nhân, cùng ở mức 0,2%/năm. Và lãi suất tiền gửi không kỳ hạn tiếp tục ấn định ở mức 0,1%/năm.