Tags

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered

Tìm theo ngày
Lãi Suất Ngân Hàng Standard Chartered Việt Nam Tháng 8/2022

Lãi Suất Ngân Hàng Standard Chartered Việt Nam Tháng 8/2022

Sau khi được điều chỉnh, phạm vi lãi suất tiền gửi tại ngân hàng Standard Chartered đang dao động trong khoảng 1,45 - 3,04%/năm, được áp dụng cho cả tiền gửi tại quầy và tiền gửi trực tuyến có kỳ hạn 1 - 36 tháng.

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered áp dụng cho tiền gửi tại quầy

Ghi nhận mới nhất cho thấy, lãi suất tiền gửi đang được Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) triển khai dao động trong khoảng 1,45 - 3,04%/năm. Khung lãi suất này được áp dụng cho khách hàng có tiền gửi trong kỳ hạn 1 - 36 tháng.

Theo đó, các kỳ hạn đầu, gồm 1 tháng, 2 tháng và 3 tháng, có mức lãi suất tiết kiệm tương ứng là 1,45%/năm, 1,67%/năm và 1,72%/năm. Ngân hàng đang ấn định mức lãi suất 2%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 2,2%/năm cho kỳ hạn 9 tháng.

Lãi suất ngân hàng được niêm yết cho các kỳ hạn còn lại như sau: 2,7%/năm (12 tháng), 2,86% (17 tháng), 2,91%/năm (18 tháng), 2,96%/năm (24 tháng), 3%/năm (30 tháng) và 3,04%/năm (36 tháng).

Đối với tiền gửi có kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần, ngân hàng Standard Chartered đang quy định cùng mức lãi suất là 0% cho các khách hàng có nhu cầu.

Trong trường hợp chọn gửi tiền với kỳ hạn ngày lẻ, lãi suất mà khách hàng được hưởng sẽ dựa theo thỏa thuận trực tiếp với nhân viên ngân hàng tại quầy.

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered áp dụng cho tiền gửi trực tuyến

Trong tháng 8, lãi suất ngân hàng Standard Chartered dành cho tiền gửi trực tuyến đang dao động trong khoảng 1,45 - 3,04%/năm.

Có thể thấy, phạm vi lãi suất này không có gì khác so với khung lãi suất tại quầy, song có sự chệnh lệch nhẹ tại kỳ hạn 12 tháng.

Cụ thể, kỳ hạn 12 tháng thuộc hình thức gửi tiền trực tuyến hiện có mức lãi suất là 3%/năm. Qua so sánh, mức này đang cao hơn 0,7 điểm % so với lãi suất cùng kỳ hạn thuộc hình thức gửi tiền tại quầy.

Cập nhật lãi suất ngân hàng standard chartered trong tháng mới. Thông tin được cập nhật theo từng tháng, dựa trên bảng lãi suất mới nhất được ngân hàng đưa ra.

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered mới nhất

Theo ghi nhận mới nhất, Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) đang triển khai biểu lãi suất tiền gửi vào khoảng 1,15 - 2,64%/năm dành cho khách hàng gửi tiền tại quầy, với kỳ hạn 1 - 36 tháng.

Cụ thể, hai kỳ hạn đầu, gồm 1 tháng và 2 tháng, lần lượt có mức lãi suất tiết kiệm là 1,15%/năm và 1,27%/năm. Nhỉnh hơn là các kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng và 9 tháng với mức lãi suất lần lượt là 1,32%/năm, 1,6%/năm và 1,8%/năm.

Các kỳ hạn còn lại đều được ngân hàng niêm yết với mức lãi suất trên 2%, cụ thể: 2,3%/năm (12 tháng), 2,46% (13 tháng), 2,51%/năm (18 tháng), 2,56%/năm (24 tháng), 2,6%/năm (30 tháng) và 2,64%/năm (36 tháng).

Trường hợp có nhu cầu gửi tiền trong thời gian 1 tuần và 2 tuần, khách hàng sẽ nhận mức lãi suất cùng là 0%.

Đối với các kỳ hạn ngày lẻ, ngân hàng hiện không quy định một mức cụ thể mà sẽ dựa theo thỏa thuận trực tiếp giữa khách hàng với nhân viên giao dịch tại quầy.