Lào Cai thúc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Với mục tiêu hết năm 2022 sẽ giải ngân được 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao, tỉnh Lào Cai đang nỗ lực thực hiện các giải pháp, nhất là khi thời gian không còn nhiều nhưng lượng vốn cần được giải ngân lại lớn.

Theo ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, từ đầu năm 2022, việc giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh lào Cai gặp nhiều khó khăn do công tác chuẩn bị đầu tư; các công trình, dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia được giao vốn muộn; một số công trình dự án chậm tiến độ trong giải phóng đền bù...

Để tháo gỡ những khó khăn này, tỉnh Lào Cai đã có nhiều giải pháp quyết liệt, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Theo đó, các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã phối hợp chặt chẽ với các huyện, thị xã, thành phố để kịp thời nắm bắt các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai công việc.

Đặc biệt, tỉnh Lào Cai đã rất chú trọng đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đưa ra các giải pháp hợp lý để tạo sự đồng thuận trong nhân dân; đồng thời, tập trung giải quyết, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về thủ tục xây dựng cơ bản cho chủ đầu tư và nhà thầu. Với các công trình, dự án giải ngân chậm, tỉnh Lào Cai kiên quyết điều chuyển vốn cho các công trình có tiến độ giải ngân nhanh đang cần vốn.

Hàng tuần, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức họp bàn và đưa ra các giải pháp giải ngân vốn đầu tư công. Hàng tháng, các dự án, công trình phải có báo cáo về tiến độ giải ngân. Từ đó, tỉnh Lào Cai đã có cơ chế khen thưởng kịp thời đối với các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân cao; phê bình, nhắc nhở đối với những chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp.

Ông Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc sở Giao thông Vận tải và Xây dựng tỉnh Lào Cai cho biết thêm, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Lào Cai, ngành giao thông vận tải địa phương đã chỉ đạo quyết liệt các ban quản lý dự án như: Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông, Ban quản lý đầu tư xây dựng tỉnh, Ban bảo trì để tháo gỡ khó khăn ngoài hiện trường về công tác giải phóng mặt bằng; đồng thời, phối hợp với các đơn vị thiết kế, tư vấn giám sát đôn đốc nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ thi công để đảm bảo khối lượng ngoài hiện trường.

"Bên cạnh đó, Sở cũng chỉ đạo Ban quản lý dự án phối hợp với nhà thầu tập trung khối lượng đến đâu thì nghiệm thu đến đấy để thực hiện công tác giải ngân tạo nguồn lực cho nhà thầu quay vòng nguồn vốn để đảm bảo tiến độ. Ngoài ra, ngành cũng chỉ đạo các đơn vị tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung nhân lực tăng tốc thi công để sớm có khối lượng hoàn thành, thực hiện giải ngân vốn", ông Nguyễn Quốc Huy nhấn mạnh.

Đến hết tháng 11/2022, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Lào Cai ước đạt 6.269 tỷ đồng, bằng 95% kế hoạch, đứng đầu trong khu vực Trung du miền núi Bắc Bộ, xếp thứ 8 cả nước. Mặc dù tỷ lệ giải ngân có đạt cao hơn mức trung bình của nước, nhưng nguồn vốn cần phải giải ngân khi hết năm ngân sách vẫn đang còn rất nhiều.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, tỉnh Lào Cai đã yêu cầu các sở, ban, ngành tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp đã đề ra và chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu tăng tốc tiến độ để phấn đấu mỗi tuần toàn tỉnh phải giải ngân được 400 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh Lào Cai cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, các ban quản lý dự án của tỉnh, địa phương phải quyết liệt vào cuộc, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh tiến độ thi công; rà soát nguồn vốn kéo dài không thể giải ngân để có phương án điều chuyển sớm. 

chọn
Ecopark làm khu đô thị du lịch 10.000 tỷ ở Hà Tĩnh
Tập đoàn Ecopark dự kiến đầu tư Khu đô thị du lịch Xuân Đan - Xuân Phổ tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh với diện tích 154 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 10.000 tỷ đồng.