Nhiều nhóm doanh nghiệp nằm trong tầm ngắm của ngành thuế năm 2021

Cục Thuế TP HCM sẽ tập trung tăng cường thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế đối với một số ngành như dầu khí, xăng, điện lực, bất động sản, BOT, các FDI lỗ nhiều năm nhưng vẫn mở rộng kinh doanh và những ngành nghề kinh doanh mới như kinh doanh qua mạng, kinh tế chia sẻ,...

Theo Pháp luật TP HCM, tại hội nghị tổng kết mới đây, Cục trưởng Lê Duy Minh cho biết trong năm 2021, Cục Thuế TP HCM sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế.

Cụ thể, Cục sẽ tập trung các chuyên đề phân tích các hồ sơ có rủi ro cao về thuế, có dư địa thu lớn như dầu khí, xăng, điện lực, bất động sản và những ngành nghề kinh doanh mới như kinh doanh qua mạng, kinh tế chia sẻ, đa cấp, games…

Đồng thời, Cục cũng sẽ thanh kiểm tra các doanh nghiệp có phát sinh chuyển nhượng vốn; doanh nghiệp xây dựng BOT, BT hoặc các cá nhân có giao dịch đáng ngờ; doanh nghiệp có ưu đãi miễn giảm thuế. 

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp có giao dịch liên kết chiếm tỷ trọng lớn, doanh nghiệp FDI phát sinh lỗ nhiều năm vẫn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh cũng sẽ rơi vào tầm ngắm của Cục Thuế TP HCM.

Đối với hộ kinh doanh, thu nhập cá nhân, Cục sẽ tăng cường các biện pháp quản lý thu thuế, chống thất thu tập trung lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử, cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bất động sản, thừa kế, cổ phiếu…

Đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, Cục cho biết sẽ tăng cường tuyên truyền phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng thương mại, tổ chức trung gian thanh toán, các nhà mạng trong quản lý thu thuế đối với các loại hình này. 

Về những kết quả của Cục thuế TP HCM năm 2002, tổng thu ngân sách trên địa bàn là 266.616 tỷ đồng, đạt 91,67% dự toán năm, giảm 4,71% so với năm 2019. 

Trong đó, thu nội địa trừ dầu là 255.507 tỷ đồng (giảm 0,89%) và đạt 91,7% dự toán. Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 155.266 tỷ đồng (giảm 1,41%), đạt 85,66% dự toán và chiếm tỷ trọng 60,77% trên số thu nội địa trừ dầu thô. 

Tổng số nợ thuế đến thời điểm 31/12/2020 còn 23.027 tỷ đồng, giảm 5,6% so với cùng kỳ năm 2019, tương ứng 1.364 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ khả thu trên tổng số thu đạt 3,8%.

chọn