Tags

Quy hoạch thị xã Tân Uyên

Tìm theo ngày
Quy hoạch thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương mới nhất

Quy hoạch thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương mới nhất

Quy hoạch thị xã Tân Uyên sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến các khu đất quy hoạch, tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch,...tại 10 phường và 2 xã. Cụ thể:

Bao gồm 10 phường là: Quy hoạch phường Hội Nghĩa, Khánh Bình, Phú Chánh, Tân Hiệp, Tân Phước Khánh, Tân Vĩnh Hiệp, Thái Hòa, Thạnh Phước, Uyên Hưng, Vĩnh Tân.

Và tại 2 xã là: Quy hoạch xã Bạch Đằng và Thạnh Hội.

Bên cạnh đó, quy hoạch thị xã Tân Uyên cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Hình ảnh thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương trên Google Vệ tinh.

- Các khu đất quy hoạch dựa trên bản đồ sử dụng đất của thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

- Các khu đất quy hoạch ở các xã và thị trấn theo bản đồ sử dụng đất thị xã Tân Uyên. Đất quy hoạch được đề cập đến chủ yếu là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

- Đất quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm,...

- Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Ngoài ra, còn có các thông tin về bản đồ quy hoạch sử dụng đất, bản đồ quy hoạch giao thông, đường sẽ mở theo quy hoạch, đất có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đấu giá đất, quy hoạch giao thông,...trên địa bàn thị xã Tân Uyên.