SLS vay 502 tỉ đồng từ VietinBank Sơn La

Hiện tại, Vietin Bank cũng đang là chủ nợ lớn nhất với khoản cho vay chiếm hơn 96% tổng nợ tài chính của doanh nghiệp.

Thông tin từ CTCP Mía đường Sơn La (Mã: SLS), doanh nghiệp này có kế hoạch thực hiện các giao dịch tín dụng gồm vay vốn, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng tại Vietin Bank với số tiền tối đa gần 502 tỉ đồng.

Trong đó, công ty dự kiến vay ngắn hạn số tiền tối đa 300 tỉ đồng nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh lĩnh vực mía đường và các sản phẩm khác từ mía đường. Thời gian vay tối đa cho các hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực này là 6 tháng.

Mặt khác, nếu công ty vay vốn đầu tư vào vùng nguyên liệu thì thời gian vay kéo dài lên 12 tháng, tuy nhiên số tiền vay không quá 100 tỉ đồng.

Về khoản vay trung và dài hạn dự kiến đạt 202 tỉ đồng, bằng dư nợ hiện tại và giảm dần theo kế hoạch thu nợ. Khoản vay này được dùng để đầu tư vào các dự án nâng cấp thiết bị và sản xuất đường (10 tỉ đồng), nâng công suất dây chuyền 3.000 TMN (68 tỉ đồng) và nâng công suất dây chuyền 5.000 TMN (124 tỉ đồng). 

Ngoài ra, giới hạn bảo lãnh, mở L/C tối đa 10 tỉ đồng phục cụ các mảng kinh doanh của công ty ngoài mảng xăng dầu.

Theo báo cáo tài chính soát xét năm 2019 - 2020 kết thúc ngày 30/6, Mía đường Sơn La ghi nhận khoản vay tài chính đạt 448 tỉ đồng. 

Trong đó, Vietin Bank hiện là chủ nợ lớn nhất của Mía đường Sơn La với khoản cho vay chiếm hơn 96% tổng nợ vay của doanh nghiệp. Cụ thể, nợ vay ngắn hạn từ Vietin Bank đạt gần 280 tỉ đồng, vay dài hạn hơn 151 tỉ đồng.

HĐQT Mía đường Sơn La cũng vừa ra nghị quyết thanh toán cổ tức năm 2019 - 2020 bằng tiền với tỉ lệ 70%. Với số lượng cổ phiếu SLS hiện lưu hành, Mía đường Sơn La dự kiến chi hơn 68,5 tỉ đồng cho lần chi trả cổ tức trên.

chọn
Khi nào thị trường bất động sản phục hồi?
Thị trường bất động sản được dự đoán sẽ phục hồi vào cuối năm nay, tuy nhiên, do sự xuất hiện của những biến số tác động đến tâm lý, niềm tin của nhà đầu tư và doanh nghiệp, chuyên gia đã thay đổi nhận định về thời điểm hồi phục của thị trường.