Thị xã Hoài Nhơn, Bình Định mời gọi đầu tư 63 dự án, tổng diện tích gần 2.500 ha

Trong 63 dự án có 10 dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng; 42 dự án thuộc lĩnh vực bất động sản, dịch vụ, thương mại và du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng và 4 dự án thuộc lĩnh vực kinh doanh, khai thác chợ.

Đầu tháng 3/2022, UBND thị xã Hoài Nhơn đã rà soát, xây dựng danh mục dự án mời gọi đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thị xã với tổng cộng 63 dự án.

Trong số này có 10 dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng; 42 dự án thuộc lĩnh vực bất động sản, dịch vụ, thương mại và du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng; 4 dự án thuộc lĩnh vực kinh doanh, khai thác chợ.

Thị xã Hoài Nhơn, Bình Định mời gọi 63 dự án đầu tư, tổng diện tích gần 2.500 ha - Ảnh 1.

Một góc thị xã Hoài Nhơn. (Ảnh: Quy Nhơn Homes).

Kêu gọi đầu tư vào 52 dự án bất động sản, cụm công nghiệp

Đối với 10 dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng có 8 dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật vào 8 CCN gồm CCN Đệ Đức - Hoài Tân 21 ha, Hoài Hương 74 ha, Bồng Sơn 30,5 ha,Hoài Hảo 17 ha; Hoài Tân 74,5 ha, Tường Sơn - Hoài Sơn 19,9 ha, Mỹ An - Hoài Thanh 70 ha, Giao Hội - Hoài Tân 65 ha; một dự án dầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật mở rộng CCN Ngọc Sơn - Hoài Thanh với diện tích 47,64 ha; một dự án Khu công nghiệp Bồng Sơn với diện tích 250 ha.

Đối với 42 dự án thuộc lĩnh vực bất động sản, dịch vụ, thương mại và du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng, tại phường Hoài Đức có dự án Khu đô thị Nam sông Lại Giang với diện tích 27,74 ha.

Phường Hoài Thanh Tây có 5 dự án: Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị - Trung tâm Thương mạị - Dịch vụ - Đô thị Hoài Thanh Tây, diện tích 5,81 ha; Khu đô thị, thương mại dịch vụ Đồng Đất Chai, diện tích 35 ha; Khu Đô thị Thương mại dịch vụ và dân cư tuyến sông Cạn, diện tích 477 ha; Khu dân cư phía Tây Năm Tấn, diện tích 76 ha; Khu Thương mại - Dịch vụ - Đô thị Hoài Thanh Tây (Khu phố Tài Lương 3), diện tích 35 ha.

Phường Bồng Sơn có 12 dự án. Trong đó 6 dự án Hạ tầng kỹ thuật khu hành chính dịch vụ và dân cư tuyến đường Bạch Đằng tại lô F diện tích 2,3 ha, lô E3 diện tích 1,11 ha, lô E1 diện tích 1,05 ha, lô E1’ diện tích 0,96 ha, lô E2 diện tích 0,78 ha, lô E2’ diện tích 0,72 ha; showroom trưng bày, mua bán, bảo trì bảo dưỡng, cung cấp phụ tùng ô tô, diện tích 1,3 ha; khu thương mại dịch vụ phía Đông đường Ngô Quyền 3,85 ha; khu dân cư, bến xe khách và bến xe tải, diện tích 10,47 ha; khu dịch vụ dân cư dọc sông Lại Giang, diện tích 35,07 ha; khu dân cư Nhơn Định Center 12 ha; Khu phố thương mại Biên Cương – Nguyễn Trân quy mô 3,1 ha,

Phường Hoài Hương dự án Khu đô thị Phú Mỹ Hương 19,18 ha và Khu đô thị Thương mại dịch vụ Hoài Hương diện tích 69 ha.

Phường Tam Quan Bắc có các dự án: Khu dân cư dịch vụ thương mại dọc bờ biển thị xã Hoài Nhơn 37,83 ha; hai dự án Hỗ trợ kỹ thuật và các dịch vụ hậu cần nghề cá Tam Quan giai đoạn 1 với diện tích 16,29 ha, giai đoạn 2 quy mô hơn 19 ha; Khu dịch vụ thương mại và dân cư Phú Mỹ Lộc, diện tích 6,37 ha; Khu đô thị Bắc cây xăng dầu Việt Hưng, diện tích 18 ha; Khu dân cư Tân Thành River Side, diện tích 9 ha.

Phường Tam Quan dự án Khu đô thị Bắc Tam Quan 56 ha; đầu tư xây dựng mới chợ Tam Quan và nhà ở thương mại, diện tích 9,75 ha.

Phường Hoài Xuân có dự án Khu thương mại dịch vụ Khu phố Thuận Thượng 1, diện tích 0,13 ha.

Phường Hoài Tân có ba dự án gồm Khu đô thị Đông Hoài Tân 38 ha; Khu dân cư Tân Thuận 5,6 ha; Khu dân cư Tân Định 5,1 ha.

Xã Hoài Mỹ có ba dự án gồm Khu dân cư trung tâm xã Hoài Mỹ 8,4 ha; Sân golf và khu du lịch sinh thái biển kết hợp khai thác bất động sản nghỉ dưỡng Lộ Diêu 300 ha; Khu du lịch sinh thái quanh hồ Cây Khế, diện tích 20 ha.

Tại xã Hoài Châu Bắc có dự án bến xe khách và bến xe hàng Tam Quan 5 ha; Khu du lịch tâm linh kết hợp du lịch sinh thái Chùa Tịnh Viên 20 ha.

Xã Hoài Sơn có ba dự án la  Khu du lịch sinh thái Suối Vàng 2 ha; dự án điện gió kết hợp du lịch sinh thái La Vuông diện tích 258 ha; Khu du lịch sinh thái Hồ Cẩn Hậu 50 ha.

Xã Hoài Châu có dự án điểm du lịch sinh thái đập Cẩm An Sơn 3 ha.

Xã Hoài Hải có dự án trung tâm thương mại dịch vụ biển Bãi Con, diện tích 100 ha.

4 dự án thuộc lĩnh vực chợ, tại phường Bồng Sơn có hai dự án là chợ truyền thống và khu thương mại dịch vụ Bồng Sơn 0,97 ha và chợ nông sản khu vực phía bắc thị xã Hoài Nhơn 5 ha; tại xã Hoài Sơn có dự án đầu tư xây dựng và khai thác chợ xã Hoài Sơn, diện tích 0,41 ha; và tại phường Tam Quan Bắc có dự án Đầu tư xây dựng và khai thác chợ Tam Quan Bắc quy mô 0,18 ha.

Quy hoạch thành đô thị trung tâm tiểu vùng

Theo đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn đến năm 2035 mới được tỉnh Bình Định điều chỉnh, diện tích đất xây dựng đô thị Hoài Nhơn sẽ tăng từ 2.498,2 ha lên 2.991,82 ha.

Quy hoạch chung đến năm 2035 xác định thị xã Hoài Nhơn là đô thị trung tâm tiểu vùng (bao gồm các huyện Phù Mỹ, Hoài Nhơn, An Lão và Hoài Ân); hạt nhân phía bắc tỉnh Bình Định với định hướng phát triển trung tâm thương mại, dịch vụ, phát triển kinh tế biển.

Đô thị Hoài Nhơn được Bình Định định hướng phát triển theo mô hình: Một trục – Hai cánh – Bốn trung tâm.

Trong đó, "một trục" để xác định Hoài Nhơn phát triển là trục động lực chủ đạo Bắc - Nam. "Hai cánh" gồm cánh phía tây (khu vực đồi núi, phát triển lâm nghiệp, dịch vụ du lịch sinh thái…), cánh phía đông (khu vực nông nghiệp và vùng ven biển, phát triển nông nghiệp đô thị công nghệ cao, công nghệ, cảng… du lịch biển).

Trong "bốn trung tâm" được xác định của đô thị Hoài Nhơn, trung tâm Bồng Sơn (Bồng Sơn, Hoài Xuân, Hoài Tân, Hoài Đức) đóng vai trò là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, dịch vụ thương mại…; trung tâm Tam Quan (Tam Quan, Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, Hoài Hảo) là trung tâm công nghiệp, dịch vụ cảng biển, neo đậu tàu thuyền, dịch vụ du lịch…; trung tâm mới ở khu vực Hoài Thanh Tây là trung tâm văn hóa lịch sử kết hợp khu ở mới; trung tâm mới ở khu vực Hoài Hương là trung tâm du lịch, dịch vụ thương mại và khu ở mới.