Vĩnh Phúc đấu giá 7 ô đất tại TP Vĩnh Yên, khởi điểm từ 30 triệu đồng/m2

7 ô đất thuộc dự án Khu đất dịch vụ Đông Đạo, phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên, có diện tích 100 m2/ô.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Phúc vừa ra thông báo đấu giá tài sản  của UBND TP Vĩnh Yên.

Cụ thể là quyền sử dụng đất đối với 7 ô đất thuộc dự án Khu đất dịch vụ Đông Đạo, phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên. Các ô đất có diện tích 100 m2/ô với giá khởi điểm 30 triệu đồng/m2.

STT

Ô đất

Diện tích/ô

(m2)

Giá khởi điểm

(đồng/m2)

Giá trị tài sản

(đồng/ô)

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá (đồng)

1

Các thửa đất tiếp giáp 01 mặt đường 24m

-

B31

100

30.000.000

3.000.000.000

600.000.000

500.000

-

B32

100

30.000.000

3.000.000.000

600.000.000

500.000

-

B37

100

30.000.000

3.000.000.000

600.000.000

500.000

-

B38

100

30.000.000

3.000.000.000

600.000.000

500.000

-

B39

100

30.000.000

3.000.000.000

600.000.000

500.000

-

B40

100

30.000.000

3.000.000.000

600.000.000

500.000

-

B41

100

30.000.000

3.000.000.000

600.000.000

500.000

 

Tổng

700

 

21 .000.000.000

 

 

Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm trong giờ hành chính trong hai ngày 11/4 và 12/4 để được hướng dẫn xem tài sản.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Phúc trong giờ hành chính từ ngày thông báo đến 17h ngày 21/4.

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm trong thời hạn ba ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (hạn cuối đến 17h ngày 21/4).

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, giấy nộp tiền và phiếu trả giá của khách hàng (được bọc bằng chất liệu bảo mật) gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm trước 17h ngày 21/4.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (công bố giá) vào 8h ngày 24/4 tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Phúc.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (bỏ phiếu qua đường bưu chính) theo phương thức trả giá lên.

Thông tin liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Phúc, điện thoại 0988.335.034; 0972.531.452.

chọn
Hình ảnh đường Nam Định - Lạc Quần - Đường ven biển qua huyện Xuân Trường, Hải Hậu đang xây dựng
Tuyến đường Nam Định - Lạc Quần - Đường ven biển đang xây dựng qua huyện Xuân Trường, Hải Hậu thuộc địa bàn các xã Xuân Ninh, Xuân Kiên, Xuân Tiến, Xuân Hòa và Hải Nam.