Tags

đường Huyền Trân Công Chúa

  • Xử phạt nhà thầu chậm tiến độ ảnh hưởng thời gian hoàn thành dự án

    Xử phạt nhà thầu chậm tiến độ ảnh hưởng thời gian hoàn thành dự án

    Quy hoạch 11:59 | 21/05/2024

    Cuối tháng 6/2024, nhiều gói thầu của Dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ phải hoàn thành theo kế hoạch. Tuy nhiên, hiện nay có một số gói thầu đạt tỷ lệ giải ngân thấp. Ngoài nguyên nhân khách quan về vướng giải phóng mặt bằng còn nguyên nhân chủ quan về năng lực thực hiện của nhà thầu. Ban quản lý dự án đã kiên quyết ban hành quyết định xử phạt những nhà thầu này.
Tìm theo ngày
 đường Huyền Trân Công Chúa

đường Huyền Trân Công Chúa