10 dự án nhà ở, công nghiệp đang tìm chủ tại tỉnh Kiên Giang

Theo văn bản kế hoạch về bố trí nguồn vốn đầu tư, phân kỳ đầu tư đối với các công trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, tỉnh này đang có 10 dự án nhà ở, công nghiệp kêu gọi đầu tư.