Bắc Giang duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch hơn 1.300 ha xây dựng thị trấn Ngọc Thiện

Thị trấn Ngọc Thiện có diện tích quy hoạch khoảng 1.392,9 ha, là khu vực phát triển đô thị, trung tâm kinh tế, thương mại, dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao.

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Ngọc Thiện (Bỉ), huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/5.000).

Dự kiến tổng chi phí thực hiện đồ án vào khoảng 3,798 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ ngân sách huyện Tân Yên. Thời gian hoàn thành đồ án không quá 9 tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.

Phạm vi nghiên cứu quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích của xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên. Ranh giới nghiên cứu được giới hạn như sau: phía bắc giáp xã Ngọc Châu và Song Vân; phía nam giáp xã Thượng Lan, Minh Đức huyện Việt Yên; phía đông giáp xã Ngọc Lý, Cao Xá và một phần xã Ngọc Châu; phía tây giáp xã Ngọc Vân.

Thị trấn Ngọc Thiện có tính chất là khu vực phát triển đô thị, trung tâm kinh tế, thương mại, dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao khu vực tiểu vùng phía tây nam huyện Tân Yên.

Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính lấy theo chỉ tiêu đô thi loại V. Cụ thể, chỉ tiêu sử dụng đất: đất dân dụng bình quân toàn đô thị (70 - 100 m2 /người); đất đơn vị ở trung bình toàn đô thị (45 - 55 m2 /người); đất công trình công cộng (≥ 3,8 m2 /người); đất cây xanh (≥ 4 m2 /người).

Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật bao gồm: giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường.

Định hướng mạng lưới giao thông đối ngoại, giao thông đô thị, vị trí và quy mô các công trình đầu mối giao thông được xác định: Cảng sông, ga đường sắt, bến xe đối ngoại…; tổ chức hệ thống giao thông công cộng và hệ thống bến, bãi đỗ xe; xác định chỉ giới đường đỏ các trục chính đô thị và hệ thống hào,…

chọn
Toàn cảnh huyện Mỹ Lộc được quy hoạch sáp nhập vào TP Nam Định
Tỉnh Nam Định đã phê duyệt đề cương nhiệm vụ xây dựng đề án mở rộng TP Nam Định trong đó có sáp nhập toàn bộ địa giới huyện Mỹ Lộc.