Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Quy hoạch giao thông huyện Quảng Điền được thể hiện trong bản đồ điểu chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo Cổng thông tin điện từ huyện Quảng Điền, là một huyện vùng trũng tỉnh Thừa Thiên Huế, nằm phía bắc lưu vực sông Bồ và phía tây phá Tam Giang nên giao thông rất tiện lợi. Về đường bộ có đường tỉnh lộ nối với quốc lộ 1A - Sịa - An Lỗ; Sịa - Tây Ba - Bao Vinh - Huế, Sịa - Phong Lai liền với nhiều xã Phòng Điền, tuyến đường ven biển Hương Trà, Quảng Điền, Phong Điền đến Hải Lăng (Quảng Trị) - đường 68, hầu hết các xã đều có đường ôtô đi lại thuận tiện.

Theo Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch vùng huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó có các dự án quy hoạch giao thông như: 

Đầu tư nâng cấp chất lượng mặt đường và quy mô đường Quốc lộ 49B đạt tiêu chuẩn, mở rộng một số điểm đoạn qua khu vực Vĩnh Tu, Cồn Gai. Nâng cấp chất lượng mặt đường và quy mô đường tỉnh lộ 4, 8C, 8C nối dài, 11A, 19, đường Hóa Châu, đường bộ ven biển (đường An ninh quốc phòng) đạt tiêu chuẩn. Mở rộng một số đoạn tuyến vành đai hiện có và quy hoạch mới.

Đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy theo quy hoạch. Xây dựng nâng cấp bến thuyền Vĩnh Tu, bến thuyền Cồn Tộc, Chợ Nịu, Phước Lý, nâng cấp phương tiện vận tải thủy hiện đại.

Xây dựng mới trạm trung chuyển, dừng đỗ xe tại Phú Thuận, Thanh Hà, Vĩnh Tu, Tân Xuân Lai. 

Về quy hoạch, quy hoạch giao thông huyện Quảng Điền được xác định theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế. Quy hoạch này vẫn có giá trị cho tới khi quy hoạch mới được lập, công bố trong thời gian tới.  

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Huyện Quảng Điền trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế - Ảnh 2.

Quy hoạch giao thông huyện Quảng Điền thể hiện trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bản đồ quy hoạch giao thông thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế - Ảnh 3.

Ký hiệu giao thông trên bản đồ quy hoạch.

Xem toàn văn Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch vùng huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 TẠI ĐÂY.


Xem thêm quy hoạch giao thông huyện Quảng Điền trong bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cập nhật quy hoạch giao thông huyện Quảng Điền TẠI ĐÂY.