Bản đồ quy hoạch giao thông xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2030

Quy hoạch giao thông xã Xuân Cẩm được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang.

Xem ngay: Bản đồ quy hoạch tỉnh Bắc Giang

Xã Xuân Cẩm có diện tích khoảng 8,71 km². Hiện tại, người dân ở xã Xuân Cẩm có thể di chuyển khá thuận lợi vào trung tâm tỉnh Bắc Giang qua tuyến đường: Đường Đê.

Những tuyến đường này giúp người dân xã Xuân Cẩm có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phương khác hoặc vào trung tâm huyện Hiệp Hòa. Ngoài ra, đường Vành Đai 4 đi qua địa bàn phường giúp người dân xã Xuân Cẩm có thể di chuyển tới các tỉnh tây bắc,...

Từ trung tâm xã Xuân Cẩm đi tới trụ sở UBND huyện Hiệp Hòa khoảng 10km, mất khoảng 19 phút di chuyển bằng ô tô; đến trụ sở UBND tỉnh Bắc Giang khoảng 33km (49 phút).

 

Về quy hoạch, quy hoạch giao thông huyện Hiệp Hòa được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 huyện Hiệp Hòa.

 

Dưới đây là quy hoạch giao thông xã Xuân Cẩm thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang:

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Xã Xuân Cẩm trên bản đồ Google vệ tinh.

Quy hoạch giao thông xã Xuân Cẩm trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang.
Bản đồ quy hoạch giao thông xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 3.

Ký hiệu giao thông.

- Xem thêm quy hoạch giao thông xã Xuân Cẩm trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn huyện Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch giao thông xã Xuân Cẩm TẠI ĐÂY.