Tags

Bản đồ quy hoạch huyện Hoằng Hoá

Tìm theo ngày
Bản Đồ Quy Hoạch Huyện Hoằng Hoá Mới Nhất

Bản Đồ Quy Hoạch Huyện Hoằng Hoá Mới Nhất

Thông tin bản đồ quy hoạch huyện Hoằng Hoá sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến vị trí các tuyến đường giao thông và khu đất, được thể hiện trên bản đồ quy hoạch giao thông và bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại 1 thị trấn và 36 xã trên địa bàn huyện. Cụ thể:

Gồm 1 thị trấn là: Bản đồ quy hoạch thị trấn Bút Sơn. 

Và 36 xã là: Bản đồ quy hoạch xã Hoằng Cát, Hoằng Châu, Hoằng Đạo, Hoằng Đạt, Hoằng Đông, Hoằng Đồng, Hoằng Đức, Hoằng Giang, Hoằng Hà, Hoằng Hải, Hoằng Hợp, Hoằng Kim, Hoằng Lộc, Hoằng Lưu, Hoằng Ngọc, Hoằng Phong, Hoằng Phú, Hoằng Phụ, Hoằng Phượng, Hoằng Quỳ, Hoằng Quý, Hoằng Sơn, Hoằng Tân, Hoằng Thái, Hoằng Thanh, Hoằng Thành, Hoằng Thắng, Hoằng Thịnh, Hoằng Tiến, Hoằng Trạch, Hoằng Trinh, Hoằng Trung, Hoằng Trường, Hoằng Xuân, Hoằng Xuyên, Hoằng Yến.

Bên cạnh đó, bản đồ quy hoạch huyện Hoằng Hoá cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Thông tin bản đồ quy hoạch sử dụng đất gồm có vị trí, diện tích, thời gian sử dụng khu đất theo quy hoạch ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện .

- Sơ đồ khu đất nằm trong diện quy hoạch.

- Hình ảnh mô tả khu đất quy hoạch.

-  Thông tin quy hoạch giao thông về vị trí các tuyến đường.

Mục đích của bản đồ quy hoạch huyện Hoằng Hoá

- Giúp người dân nhận biết được các dự án giao thông nào sẽ được triển khai trên địa bàn như: Đường giao thông, cầu vượt, độ rộng các tuyến đường,...

- Tạo ra tính thiết thực, tính khả thi cho quy hoạch. Quy hoạch ngày càng phù hợp với các điều kiện kinh tế xã hội.

- Làm căn cứ để lập kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm, thực hiện việc giao đất, thu hồi đất theo quy định của Pháp luật.

- Giúp UBND xã, phường, thị trấn đưa ra những giải pháp tối ưu cho các chiến lược phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với tiềm năng đất đai.

- Hạn chế sự chồng chéo và chuyển đổi mục đích tùy tiện trong quản lý sử dụng đất đai.

- Góp phần tạo lập sự ổn định, sự minh bạch, công bằng xã hội trong hoạt động giao đất, cho thuê đất, đảm bảo lợi ích của Nhà nước và lợi ích của người sử dụng đất.