Tags

Bản đồ quy hoạch huyện Quảng Xương

Tìm theo ngày
Bản đồ quy hoạch huyện Quảng Xương mới nhất

Bản đồ quy hoạch huyện Quảng Xương mới nhất

Thông tin bản đồ quy hoạch huyện Quảng Xương sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến các khu vực quy hoạch tại 25 xã và 1 thị trấn trên địa bàn huyện. Cụ thể:

Gồm, 25 xã: Bản đồ quy hoạch ở xã Quảng Bình, Quảng Chính, Quảng Định, Quảng Đức, Quảng Giao, Quảng Hải, Quảng Hòa, Quảng Hợp, Quảng Khê, Quảng Lộc, Quảng Long, Quảng Lưu, Quảng Ngọc, Quảng Nham, Quảng Ninh, Quảng Nhân, Quảng Phúc, Quảng Thạch, Quảng Thái, Quảng Trạch, Quảng Trung, Quảng Trường, Quảng Văn, Quảng Yên và Tiên Trang.

Tại 1 thị trấn: Bản đồ quy hoạch tại thị trấn Tân Phong.

Bên cạnh đó, bản đồ quy hoạch huyện Quảng Xương cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Thông tin quy hoạch đất gồm có vị trí, diện tích, thời gian sử dụng khu đất theo quy hoạch ở xã, phường, thị trấn và huyện trên địa bàn thủ đô huyện Quảng Xương.

-  Thông tin quy hoạch giao thông gồm có vị trí các tuyến đường, .  

- Sơ đồ khu đất nằm trong diện quy hoạch.

- Hình ảnh mô tả khu đất quy hoạch.

Mục đích chính của “bản đồ quy hoạch huyện Quảng Xương”

Mục tiêu chính của việc quy hoạch huyện Quảng Xương là:

- Giúp người dân nhận biết được các dự án giao thông nào sẽ được triển khai trên địa bàn như: Đường giao thông, cầu vượt, độ rộng các tuyến đường,...

- Tạo ra TP thiết thực, TP khả thi cho quy hoạch. Quy hoạch ngày càng phù hợp với các điều kiện kinh tế xã hội.

- Làm căn cứ để lập kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm, thực hiện việc giao đất, thu hồi đất theo quy định của Pháp luật. 

- Giúp UBND xã, phường, thị trấn đưa ra những giải pháp tối ưu cho các chiến lược phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với tiềm năng đất đai.

- Hạn chế sự chồng chéo và chuyển đổi mục đích tùy tiện trong quản lý sử dụng đất đai. 

- Góp phần tạo lập sự ổn định, sự minh bạch, công bằng xã hội trong hoạt động giao đất, cho thuê đất, đảm bảo lợi ích của Nhà nước và lợi ích của người sử dụng đất.