Quy hoạch xây dựng vùng huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045

Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Quảng Xương đến năm 2045 được UBND tỉnh phê duyệt ngày 28/12/2021

Phạm vi lập quy hoạch 

Phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Quảng Xương, bao gồm 26 đơn vị hành chính (01 thị trấn và 25 xã). Diện tích lập quy hoạch khoảng 174,47 km2. Phía bắc huyện giáp thành phố Thanh Hóa và thành phố Sầm Sơn; phía nam giáp thị xã Nghi Sơn; phía đông giáp biển Đông; phía tây giáp huyện Nông Cống, huyện Đông Sơn. 

Tính chất vùng 

Huyện là vùng phát triển đa ngành, tập trung phát triển kinh tế biển; thương mại; du lịch sinh thái nghỉ dưỡng; công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao. Đồng thời là địa bàn chiến lược, khu vực kết nối, hỗ trợ phát triển cho tam giác tăng trưởng thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn qua 2 hành lang kinh tế dọc tuyến đường ven biển và dọc tuyến Quốc lộ 1A. 

Các dự báo phát triển vùng 

Định hướng huyện Quảng Xương sẽ phát triển chia làm 02 giai đoạn: giai đoạn đến năm 2030 phát triển huyện Quảng Xương là thị xã – đô thị loại IV; giai đoạn đến năm 2045 là đô thị loại III trở lên.

Dự báo đến năm 2030 dân số toàn huyện khoảng 230.000 người. Đến năm 2045 dân số toàn huyện là 260.000 người.

Đất xây dựng đô thị dự báo đến năm 2030 khoảng 3.000 - 3.500 ha; đến năm 2045 khoảng: 4.000 - 5.000 ha. - Đất khu, cụm công nghiệp dự báo đến năm 2030 khoảng 500 ha; đến năm 2045 khoảng 925 ha.

Giai đoạn đến năm 2025, huyện Quảng Xương có 02 đô thị, dân số hiện trạng khu vực dự kiến phát triển đô thị: 32.752 người, dự báo dân số đô thị đến năm 2025 khoảng 40.000 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt 19,04%. Giai đoạn đến năm 2030, phát triển huyện Quảng Xương trở thành thị xã, đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. 

XEM và TẢI VỀ quyết định và các bản đồ trong Đồ án Điều chỉnh  quy hoạch xây dựng vùng huyện Quảng Xương đến năm 2045 ở dưới đây:    

  - Bản vẽ định hướng phát triển không gian:   

  Bản vẽ định hướng phát triển không gian huyện Quảng Xương.    

chọn