Tags

Quy hoạch huyện Quảng Xương

Tìm theo ngày
Thông tin quy hoạch huyện Quảng Xương mới nhất

Thông tin quy hoạch huyện Quảng Xương mới nhất

Thông tin quy hoạch huyện Quảng Xương sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến các khu đất quy hoạch tại 25 xã và 1 thị trấn trên địa bàn huyện. Cụ thể:

Gồm, 25 xã: Quy hoạch ở xã Quảng Bình, Quảng Chính, Quảng Định, Quảng Đức, Quảng Giao, Quảng Hải, Quảng Hòa, Quảng Hợp, Quảng Khê, Quảng Lộc, Quảng Long, Quảng Lưu, Quảng Ngọc, Quảng Nham, Quảng Ninh, Quảng Nhân, Quảng Phúc, Quảng Thạch, Quảng Thái, Quảng Trạch, Quảng Trung, Quảng Trường, Quảng Văn, Quảng Yên, Tiên Trang.

Tại 1 thị trấn: Quy hoạch ở thị trấn Tân Phong.

Bên cạnh đó, quy hoạch huyện Quảng Xương cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Các khu đất quy hoạch ở huyện theo bản đồ sử dụng đất.

-  Bản đồ quy hoạch sử dụng đất của huyện.

- Thông tin tuyến đất quy hoạch bao gồm quy mô, vị trí, diện tích.

- Đất quy hoạch được đề cập đến ở các khu phố chủ yếu là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

- Đất quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm,...

- Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.