Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An thời kỳ 2021 - 2030

Quy hoạch sử dụng đất thị trấn Thủ Thừa được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thủ Thừa thời kỳ 2021 - 2030.

Thủ Thừa là thị trấn huyện lỵ của huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Thị trấn có diện tích đất tự nhiên là 8,79 km². Thị trấn Thủ Thừa được chia thành 9 khu phố: 1, 2, 3, 3 Nhà Thương, 11, An Hoà 3, Cầu Xây, Nhà Dài, Rạch Đào.

Thị trấn Thủ Thừa có vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Nhị Thành; phía tây giáp xã Bình An; phía nam giáp xã Bình Thạnh; phía bắc giáp xã Tân Thành.

Quy hoạch sử dụng đất thị trấn Thủ Thừa có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thủ Thừa thời kỳ 2021 - 2030. Bản đồ này được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của sở TN&MT tỉnh Long An.

 Thị trấn Thủ Thừa trên bản đồ Google vệ tinh.

 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Thủ Thừa căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thủ Thừa thời kỳ 2021 - 2030.

 Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

- Xem thêm: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Thủ Thừa theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Bến Lức thời kỳ 2021 - 2030 TẠI ĐÂY

- Xem thêm: Quy hoạch sử dụng đất thị trấn Thủ Thừa TẠI ĐÂY.

 Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.