Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Thiệu Hợp, Thiệu Hoá, Thanh Hoá

Quy hoạch sử dụng đất xã Thiệu Hợp, Thiệu Hoá, Thanh Hoá có thể xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Thiệu Hóa.

Thiệu Hợp là một trong 25 xã và thị trấn của huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá, nằm ở phía bắc của huyện, thuộc tả ngạn sông Chu. Hiện nay xã có các làng Chấn Long, Yên Xá, Nam Bằng và Bắc Bằng, Thắng Long. Các làng trên lại chia thành 9 thôn, gồm: Quản Xá 1, Quản Xá 2, Nam Bằng 1, Nam Bằng 2, Bắc Bằng, Chấn Long 1, Chấn Long 2, Thắng Long, Hợp Thắng.

Phía đông của xã Thiệu Hợp giáp xã Thiệu Thịnh (huyện Thiệu Hóa), phía nam giáp các xã Thiệu Khánh (TP Thanh Hóa) và xã Tân Châu (huyện Thiệu Hóa) qua ranh giới tự nhiên là sông Chu, phía tây giáp xã Thiệu Duy (huyện Thiệu Hóa), phía bắc giáp các xã Thiệu Duy, Thiệu Giang, Thiệu Quang và Thiệu Thịnh (huyện Thiệu Hóa).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Thiệu Hợp, Thiệu Hoá, Thanh Hoá - Ảnh 1.

Xã Thiệu Hợp trên bản đồ Google vệ tinh.

Quy hoạch sử dụng đất xã Thiệu Hợp có thể xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Thiệu Hóa. Bản đồ quy hoạch này được UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt vào năm 2021.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Thiệu Hợp căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Thiệu Hóa:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Thiệu Hợp, Thiệu Hoá, Thanh Hoá - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Thiệu Hợp theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Thiệu Hóa.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Thiệu Hợp, Thiệu Hoá, Thanh Hoá - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

Xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Thiệu Hợp theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Thiệu Hóa. Xem và tải về TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất xã Thiệu Hợp TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.