Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang đến năm 2030

Quy hoạch sử dụng đất xã Tuấn Đạo được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Động đến năm 2030.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch tỉnh Bắc Giang mới nhất

Xã Tuấn Đạo thuộc địa bàn huyện Sơn Động. Xã có diện tích 97,87 km².

Vị trí cụ thể của xã Tuấn Đạo như sau: Phía đông giáp xã Long Sơn; Phía tây giáp huyện Lục Nam; Phía nam giáp thị trấn Tây Yên Tử và xã Thanh Luận; Phía bắc giáp huyện Lục Ngạn và các xã An Bá, Yên Định.

Tuấn Đạo là một xã của huyện Sơn Động nên quy hoạch sử dụng đất xã Tuấn Đạo có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Động đến năm 2030. Bản đồ này được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của huyện.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Xã Tuấn Đạo trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Tuấn Đạo căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Động đến năm 2030.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch. 

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Tuấn Đạo trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Động đến năm 2030 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Tuấn Đạo TẠI ĐÂY.