Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Vân Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang đến năm 2030

Quy hoạch sử dụng đất xã Vân Sơn được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Động đến năm 2030.

Xã Vân Sơn thuộc địa bàn huyện Sơn Động. Xã có diện tích 37,62 km².

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch tỉnh Bắc Giang

Vị trí cụ thể của xã Vân Sơn như sau: Phía đông giáp xã Hữu Sản; phía tây giáp xã Thạch Sơn; phía nam giáp Lệ Viên; phía bắc giáp tỉnh Lạng Sơn.

Vân Sơn là một xã của huyện Sơn Động nên quy hoạch sử dụng đất xã Vân Sơn có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Động đến năm 2030. Bản đồ này được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của huyện.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Vân Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Xã Vân Sơn trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Vân Sơn căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Động đến năm 2030.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch. 

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Vân Sơn trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Động đến năm 2030 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Vân Sơn TẠI ĐÂY.