Cần Thơ bổ sung hai khu công nghiệp 1.400 ha vào quy hoạch

Khu công nghiệp Ô Môn và khu công nghiệp Bắc Ô Môn được đưa khỏi quy hoạch, đồng thời khu công nghiệp Ô Môn - Cần Thơ và khu công nghiệp Vĩnh Thạnh được đưa vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tại TP Cần Thơ.

Cụ thể, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đưa khu công nghiệp Ô Môn có diện tích 600 ha và khu công nghiệp Bắc Ô Môn có diện tích 400 ha ra khỏi quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam.

Thủ tướng điều chỉnh quy hoạch nhiều khu công nghiệp tại TP Cần Thơ - Ảnh 1.

Khu công nghiệp Trà Nóc. (Ảnh: Báo Cần Thơ).

Thủ tướng đồng ý bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Ô Môn - Cần Thơ, diện tích là 500 ha, vị trí tại phường Trường Lạc, quận Ô Môn và khu công nghiệp Vĩnh Thạnh, diện tích là 900 ha, vị trí tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp. Đồng thời, Thủ tướng cũng điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp Thốt Nốt từ 600 ha xuống 200 ha.

Các khu công nghiệp khác trên địa bàn TP Cần Thơ nằm trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam không thay đổi.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND TP Cần Thơ chỉ đạo Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP Cần Thơ phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn và yêu cầu nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn.

Bên cạnh đó, thực hiện lựa chọn và thu hút nhà đầu tư hạ tầng có tiềm lực về tài chính và kinh nghiệm để đầu tư khu công nghiệp Ô Môn - Cần Thơ và khu công nghiệp Vĩnh Thạnh theo quy định của pháp luật...

Báo Cần Thơ đưa tin, lý do UBND TP Cần Thơ đề xuất đưa các khu công nghiệp ở trên ra khỏi quy hoạch là do chưa được thành lập, chưa thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa thực hiện giải phóng mặt bằng và chưa có nhà đầu tư thứ cấp trong khu công nghiệp. Những khu công nghiệp đó cũng không còn phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội thành phố hiện nay.

TP Cần Thơ được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận phát triển 8 khu công nghiệp với tổng diện tích 2.349,47 ha, bao gồm: Trà Nóc I (135,67 ha), Trà Nóc II (150,5 ha), Hưng Phú I (262 ha), Hưng Phú 2A (134,3 ha), Hưng Phú 2B (67 ha), Thốt Nốt (600 ha), Ô Môn (600 ha) và Bắc Ô Môn (400 ha). Các khu công nghiệp này đã tiếp nhận được 250 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 1,770 tỷ USD, tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê là 407,1 ha chiếm tỷ lệ 62,29% diện tích đất công nghiệp cho thuê của các khu công nghiệp.

Theo phương án điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ, tổng diện tích khu công nghiệp đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch là 1.400 ha, tổng diện tích khu công nghiệp đề nghị bổ sung quy hoạch là 1.400 ha, vì vậy không làm tăng tổng diện tích đất quy hoạch khu công nghiệp của thành phố đã được phê duyệt.

chọn
Nhiều dự án bất động sản lớn được chuyển mục đích sử dụng đất
Từ đầu năm đến nay, nhiều dự án bất động sản tại Long An, Hòa Bình... đã được duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất để triển khai thực hiện.