Chủ đề

Cuộc gặp Trump-Kim

Tìm theo ngày
Cuộc gặp Trump-Kim

Donald Trump gặp Kim Jong - Un ở Singapore

Donald Trump gặp Kim Jong - Un ở Singapore