Đất có quy hoạch huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

Các khu đất có quy hoạch ở huyện Bình Lục theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030.

Bình Lục là huyện nằm ở cửa ngõ phía đông nam của tỉnh Hà Nam, thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng, có diện tích tự nhiên của huyện Bình Lục là 154,9 km².

Huyện Bình Lục có vị trí địa lý cụ thể như sau: Phía đông giáp huyện Lý Nhân (với ranh giới là nhánh nhỏ của sông Châu Giang) và huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định; Phía tây giáp huyện Thanh Liêm và thành phố Phủ Lý; Phía nam giáp hai huyện Vụ Bản và Ý Yên thuộc tỉnh Nam Định; Phía bắc giáp thị xã Duy Tiên (với ranh giới là sông Châu Giang) và huyện Lý Nhân.

Huyện Bình Lục có 17 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao thị trấn Bình Mỹ (huyện lỵ) và 16 xã: An Đổ, An Lão, An Ninh, An Nội, Bình Nghĩa, Bồ Đề, Bối Cầu, Đồn Xá, Đồng Du, Hưng Công, La Sơn, Ngọc Lũ, Tiêu Động, Tràng An, Trung Lương, Vũ Bản.

Trên địa bàn Huyện Bình Lục hiện có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Một ví dụ về khu đất có quy hoạch ở huyện Bình Lục là khu đất dài khoảng 1,2 km ven QL 21B. Khu đất này được quy hoạch là đất khu công nghiệp.

Các khu đất dính quy hoạch trên địa bàn huyện Bình Lục được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Bình Lục đến năm 2030:

Đất có quy hoạch huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam - Ảnh 1.

Huyện Bình Lục trên bản đồ Google vệ tinh.

Đất có quy hoạch huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam - Ảnh 2.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bình Lục - tỉnh Hà Nam. Trong khoanh đỏ là một khu đất có quy hoạch ở huyện Bình Lục. Khu đất được quy hoạch là đất khu công nghiệp (Nguồn bản đồ: Sở Quy hoạch & Kiến trúc tỉnh Hà Nam).

Đất có quy hoạch huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

Đất có quy hoạch huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam - Ảnh 4.

Khu đất có quy hoạch là đất khu công nghiệp thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

- Xem thêm các khu đất dính quy hoạch ở huyện Bình Lục trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Bình Lục TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật toàn bộ các khu đất dính quy hoạch ở huyện Bình Lục TẠI ĐÂY.