Tags

Bản đồ quy hoạch TP Tuy Hòa

Tìm theo ngày
Bản đồ quy hoạch TP Tuy Hòa mới nhất

Bản đồ quy hoạch TP Tuy Hòa mới nhất

Thông tin đường sẽ mở theo quy hoạch ở TP Tuy Hòa sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến các tuyến đường sẽ mở ở 12 phường và 10 4 trên địa bàn thành phố. Cụ thể:

Gồm, 4 xã: Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Phú, Bình Kiến, Bình Ngọc, Hòa Kiến.

Tại 12 phường: Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Phú Đông, Phú Lâm, Phú Thạnh.

Bên cạnh đó, đường sẽ mở ở TP Tuy Hòa cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Các tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên địa bàn TP Tuy Hòa.

- Tổng số tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở các xã và phường.

- Thông tin tuyến đường quy hoạch bao gồm quy mô, vị trí, tổng chiều dài, chiều rộng, điểm đầu - điểm cuối, điểm giao cắt, tiến độ thi công, thời gian dự kiến hoàn thành, đường đi qua các dự án nào.

- Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch.

- Hình ảnh mô tả đoạn đường sẽ mở theo quy hoạch.