Định hướng Hội An là thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch

Khu phố cổ Hội An và Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cù Lao Chàm - Hội An sẽ là hạt nhân thực hiện định hướng xây dựng TP Hội An trở thành thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch.

 Một góc TP Hội An hiện nay. (Ảnh: UBND TP Hội An).

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam, ngày 6/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị chuyên đề để bàn một số nội dung theo Chương trình công tác năm 2022 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XXII).

Một trong những nội dung hội nghị tập trung thảo luận là dự thảo nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển TP Hội An trở thành thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch.

Tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh đã báo cáo về đề án và nghị quyết xây dựng và phát triển TP Hội An trở thành thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch. Mục tiêu của đề án nhằm xây dựng và phát triển Hội An có tính chất là đô thị chuyên ngành cấp quốc gia, mang tính đặc thù về di sản văn hoá, sinh thái, cảnh quan và môi trường, hiện đại và có bản sắc riêng.

Trong đó Di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An và Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cù Lao Chàm - Hội An là hạt nhân thực hiện định hướng xây dựng thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch. Xây dựng Hội An giữ vai trò là một trong những vùng động lực phát triển về du lịch của tỉnh, trung tâm du lịch của cả nước.

Cùng với đó là xây dựng TP Hội An với những tiêu chí tương đương của đô thị loại 2 như trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh; mức dân số tối thiểu là 200.000 người; mật độ dân số tối thiểu là 1.800 người/km2; tối thiểu 65% lao động phi nông nghiệp; đáp ứng tốt hệ thống cảnh quan, đô thị và hạ tầng kỹ thuật...

Tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam thống nhất các nội dung của chương trình hội nghị và sẽ đưa việc xây dựng TP Hội An trở thành thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch vào chương tình công tác năm 2023, đồng thời cũng yêu cầu TP Hội An tiếp thu các ý kiến và hoàn chỉnh đề án.

chọn
6 điểm nổi bật trong quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030
Quảng Nam là một trong những tỉnh được quy hoạch lên thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2050. Cùng điểm qua những điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.