Doanh nghiệp tín dụng phát hành trái phiếu nhiều nhất tháng 11

Tháng 11, nhóm tổ chức tín dụng tiếp tục vượt nhóm bất động sản, trở thành nhân tố dẫn đầu về tỉ trọng giá trị phát hành.

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có báo cáo tổng hợp tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) tháng 11/2020.

Theo số liệu của HNX, tổng giá trị đăng kí phát hành là 17.978 tỉ đồng, trong đó giá trị đã phát hành trong tháng là 10.625 tỉ đồng từ 16 doanh nghiệp.

Kì hạn phát hành bình quân là 4,74 năm và có tới hơn 4.399 tỉ đồng trái phiếu đã phát hành có kì hạn 3 năm.

Giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp tháng 11 đã tăng trưởng trở lại - Ảnh 1.

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của HNX.

Theo số liệu thống kê của HNX, tháng 11 đã cho thấy được sự hồi phục trở lại trong giá trị phát hành TPDN sau Nghị định 81 có hiệu lực từ đầu tháng 9.

Giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp tháng 11 đã tăng trưởng trở lại - Ảnh 2.

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của HNX.

Trong tháng 11, nhóm tổ chức tín dụng tiếp tục vượt nhóm bất động sản, trở thành nhân tố dẫn đầu về tỉ trọng giá trị phát hành trái phiếu trong tháng với 49,75%, tương ứng đạt 5.286 tỉ đồng. 

Nhóm bất động sản xếp vị trí thứ hai, đạt 3.485 tỉ đồng, chiếm 32,8% tổng giá trị phát hành của tháng.

Giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp tháng 11 đã tăng trưởng trở lại - Ảnh 3.

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của HNX.

Theo thống kê của người viết, trong tháng 11, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank) là đơn vị phát hành trái phiếu lớn nhất với 3.736 tỉ đồng, theo sau là CTCP Bất động sản Hanovid với 2.885 tỉ đồng.

Trong top10 các doanh nghiệp có giá trị phát hành lớn nhất tháng 11, có 4 tổ chức tín dụng là TPBank, Viet Capital Bank, BIDV và VIB.

Lũy kế 11 tháng đầu năm, có 237 doanh nghiệp đã phát hành trái phiếu với giá trị phát hành lũy kế là 348.456 tỉ đồng. Kì hạn phát hành bình quân là 4,07 năm.

chọn