Tags

doanh thu tính thuế

  • Cho thuê nhà, trường hợp nào phải nộp thuế?

    Cho thuê nhà, trường hợp nào phải nộp thuế?

    00:43 | 01/02/2017

    Doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê tài sản là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê và các khoản thu khác.
Tìm theo ngày
doanh thu tính thuế

doanh thu tính thuế