Tags

Đường sẽ mở ở tỉnh Thanh Hóa

Tìm theo ngày
Thông tin đường sẽ mở ở tỉnh Thanh Hóa mới nhất

Thông tin đường sẽ mở ở tỉnh Thanh Hóa mới nhất

Thông tin đường sẽ mở theo quy hoạch ở tỉnh Thanh Hóa sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến các tuyến đường sẽ mở 2 thành phố, 2 thị xã và 23 huyện trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:

Gồm, 2 thành phố: Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thành phố Thanh Hóa và Sầm Sơn.

Tại 2 thị xã: Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị xã Bỉm Sơn và Nghi Sơn.

Tại 23 huyện: Đường sẽ mở theo quy hoạch ở huyện Bá Thước, Cẩm Thủy, Đông Sơn, Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Lang Chánh, Mường Lát, Nga Sơn, Ngọc Lặc, Như Thanh, Như Xuân, Nông Cống, Quan Hóa, Quan Sơn, Quảng Xương, Thạch Thành, Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Thường Xuân, Triệu Sơn, Vĩnh Lộc và Yên Định.  

Bên cạnh đó, đường sẽ mở ở tỉnh Thanh Hóa cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Các tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch khu phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

- Tổng số tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở các phường.

- Thông tin tuyến đường quy hoạch bao gồm quy mô, vị trí, tổng chiều dài, chiều rộng, điểm đầu - điểm cuối, điểm giao cắt, tiến độ thi công, thời gian dự kiến hoàn thành, đường đi qua các dự án nào.

- Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch.

- Hình ảnh mô tả đoạn đường sẽ mở theo quy hoạch.

Mục đích chính của dự án đường sẽ mở theo quy hoạch ở tỉnh Thanh Hóa

Mục tiêu chính của quy hoạch là:

- Giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nhất là vào khung giờ cao điểm.

- Tạo ra những tuyến đường nhanh hơn để các luồng phương tiện có thể di chuyển qua lại dễ dàng từ hướng này tới hướng khác, từ phường này tới phường khác của phường, và từ tỉnh Thanh Hóa qua các phường khác mà không xung đột với luồng phương tiện di chuyển trong trung tâm của thành phố.

- Giảm ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

- Tạo điều kiện để tỉnh Thanh Hóa và các phường đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội.

- Giúp mở rộng không gian, khả năng liên kết, giao thương hàng hóa với các tỉnh lân cận trong vùng thành phố, cũng như các vùng kinh tế trọng điểm khác.