Đường sẽ mở ở xã An Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Cách xem những tuyến đường sẽ mở ở xã An Hà theo quy hoạch.

Xã An Hà thuộc địa bàn huyện Lạng Giang. Xã có diện tích 8,82 km².

Xã An Hà có vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Tân Thịnh; Phía tây giáp xã Đào Mỹ; Phía nam giáp xã Tiên Lục; Phía bắc giáp xã Nghĩa Hòa.

Về quy hoạch, quy hoạch giao thông huyện Lạng Giang được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang đến năm 2030.

Quy hoạch sử dụng đất xã An Hà được thể hiện trong bản đồ quy hoạch huyện Lạng Giang.

Hiện tại, người dân ở xã An Hà có thể di chuyển khá thuận lợi vào trung tâm Tỉnh Bắc Giang qua ĐT 292, đường Vàng Thượng,…

Tuyến đường này giúp người dân xã An Hà có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phương khác hoặc vào trung tâm huyện Lạng Giang.

Trong tương lai, sẽ có thêm nhiều đường khác được mở theo quy hoạch, giúp việc đi lại của người dân xã An Hà được thuận tiện hơn.

Một trong những đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Hà là đường nối ĐT 292 với tới Cửa Hàng Tạp Hóa Hồng Thân. Đường này có chiều dài khoảng 360 m.

Dưới đây là ví dụ đường sẽ mở ở xã An Hà thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang đến năm 2030:

Đường sẽ mở ở xã An Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Xã An Hà trên bản đồ Google vệ tinh.

Đường sẽ mở ở xã An Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 2.

Tuyến đường sẽ mở ở trong phạm vi xã An Hà trong tương lai theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang. Ví dụ, trong hai đường kẻ màu đỏ là đường nối từ ĐT 292 với tới Cửa Hàng Tạp Hóa Hồng Thân.

Đường sẽ mở ở xã An Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 3.

Đường nối từ ĐT 292 với tới Cửa Hàng Tạp Hóa Hồng Thân trên bản đồ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài mang giá trị tham khảo).

- Xem chi tiết đường sẽ mở xã An Hà trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang đến năm 2030 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật đường sẽ mở ở xã An Hà TẠI ĐÂY.