Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM (phần 14)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM (phần 14) - Ảnh 1.

Phường 10 thuộc quận Tân Bình. Phường 10 Phía đông giáp phường 8 (quận Tân Bình); Phía tây phường Phú Trung (quận Tân Phú); Phía nam giáp phường 9 (quận Tân Bình); Phía bắc giáp phường 11.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở TP HCM

1. Đường nối từ hẻm 127 Ni Sư Huỳnh Liên tới hẻm 107 Ni Sư Huỳnh Liên

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10 là đường nối đường nối hẻm 127 Ni Sư Huỳnh Liên tới hẻm 107 Ni Sư Huỳnh Liên, có chiều dài khoảng 50 m. Tuyến đường có điểm đầu ở hẻm 127 Ni Sư Huỳnh Liên, chạy song song với hẻm 107 Ni Sư Huỳnh Liên, sau đó kết thúc ở hẻm 107 Ni Sư Huỳnh Liên.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM (phần 14) - Ảnh 2.

Đường mở theo quy hoạch ở phường 10 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM (phần 14) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10 (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường song song với hẻm 107 Ni Sư Huỳnh Liên

Phường 10 có đoạn đường sẽ mở theo quy hoạch là đường song song với hẻm 107 Ni Sư Huỳnh Liên. Tuyến đường này có điểm đầu ở đoạn hẻm 127 Ni Sư Huỳnh Liên, điểm cuối ở hẻm 107 Ni Sư Huỳnh Liên.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM (phần 14) - Ảnh 4.

Đường mở theo quy hoạch ở phường 10 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM (phần 14) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10 (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường nối từ hẻm 107/77 Ni Sư Huỳnh Liên tới hẻm 66 Trần Văn Quang

Theo quy hoạch, đường sẽ mở ở phường 10 có đường hẻm 107/77 Ni Sư Huỳnh Liên tới hẻm 66 Trần Văn Quang, có chiều dài khoảng 85 m. Tuyến đường có điểm đầu ở hẻm 107/77 Ni Sư Huỳnh Liên, chạy song song với đường Ni Sư Huỳnh Liên, sau đó kết thúc ở hẻm 66 Trần Văn Quang.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM (phần 14) - Ảnh 6.

Đường mở theo quy hoạch ở phường 10 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM (phần 14) - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10 (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).