Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 13, quận Tân Bình, TP HCM (phần 6)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 13, quận Tân Bình, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 13, quận Tân Bình, TP HCM (phần 6) - Ảnh 1.

Phường 13 thuộc quận Tân Bình. Phường 13 phía đông giáp phường 13; Phía tây giáp phường 14; Phía nam giáp phường 13; Phía bắc giáp phường 15.

1. Đường nối từ đường Ấp Bắc tới đoạn gần Phuc An Apartment

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 13 là đường nối đường Ấp Bắc tới đoạn gần Phuc An Apartment, có chiều dài khoảng 170 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Ấp Bắc, chạy song song với đường Trường Chinh, sau đó kết thúc ở đoạn gần Phuc An Apartment.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở TP HCM

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 13, quận Tân Bình, TP HCM (phần 6) - Ảnh 2.

Đường mở theo quy hoạch ở phường 13 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 13, quận Tân Bình, TP HCM (phần 6) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 13 (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường song song với đường Núi Thành

Phường 13 có đoạn đường sẽ mở theo quy hoạch là đường song song với đường Núi Thành. Tuyến đường này có điểm đầu ở hẻm 3 Bình Giã, điểm cuối ở đoạn Phuc An Apartment.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 13, quận Tân Bình, TP HCM (phần 6) - Ảnh 4.

Đường mở theo quy hoạch ở phường 13 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 13, quận Tân Bình, TP HCM (phần 6) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 13 (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường nối từ đường Trường Chinh tới đoạn The Alley – Trường Chinh

Theo quy hoạch, đường sẽ mở ở phường 13 có đường nối đường Trường Chinh tới đoạn The Alley – Trường Chinh, có chiều dài khoảng 60 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Trường Chinh, chạy song song với đường Bình Giã, sau đó kết thúc ở đoạn The Alley – Trường Chinh.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 13, quận Tân Bình, TP HCM (phần 6) - Ảnh 6.

Đường mở theo quy hoạch ở phường 13 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 13, quận Tân Bình, TP HCM (phần 6) - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 13 (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).