Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đáng chú ý nhất.

  Đồng Lạc là một xã thuộc huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Xã Đồng Lạc có diện tích 6,84 km², dân số năm 2006 là 6.562 người, mật độ dân số đạt 959 người/km². 

1. Đường nối từ Quốc lộ 37 lên phía bắc

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đồng Lạc đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 904 m nối từ Quốc lộ 37 ở đoạn chùa Tháp Phan và kéo lên phía bắc của xã.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đồng Lạc theo bản đồ quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Sách đến năm 2030, tầm nhìn đến 2040. 

  Đường sẽ mở ở xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách trên bản đồ Google vệ tinh. 

2. Đường đi qua thôn Tháp Phan

Đây là tuyến đường dài khoảng 1,35 km chạy qua thôn Tháp Phan ở đoạn xưởng chậu cảnh Huy Dũng.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đồng Lạc theo bản đồ quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Sách đến năm 2030, tầm nhìn đến 2040. 

  Đường sẽ mở ở xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách trên bản đồ Google vệ tinh. 

3. Đường đi qua thôn Thẩm Kiểu

Trong tương lai xã Đồng Lạc sẽ có tuyến đường dài khoảng 687 m chạy qua thôn Thẩm Kiểu ở đoạn chùa Quang Minh và kéo xuống phia tây nam.

 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đồng Lạc theo bản đồ quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Sách đến năm 2030, tầm nhìn đến 2040. 

 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ đồ đồ quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Sách đến năm 2030, tầm nhìn đến 2040).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ đồ đồ quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Sách đến năm 2030, tầm nhìn đến 2040: Xem và tải về TẠI ĐÂY.