Duyệt quy hoạch Bắc Giang đến năm 2030: Khu vực giáp Hà Nội, Bắc Ninh là vùng trọng điểm, bố trí 10.000 ha đất KCN và CCN

Đến năm 2030, tỉnh Bắc Giang quy hoạch 29 KCN với diện tích khoảng 7.000 ha (trong đó có 12 KCN – đô thị - dịch vụ); quy hoạch 63 CCN với diện tích khoảng 3.006 ha.
Bắc Giang quy hoạch hơn 10.000 ha đất KCN, CCN đến 2030 - Ảnh 1.

Một góc TP Bắc Giang. (Ảnh: Báo Bắc Giang).

Ngày 17/2 vừa qua, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cụ thể, phạm vi ranh giới lập quy hoạch tỉnh Bắc Giang bao gồm toàn bộ tỉnh Bắc Giang với diện tích tự nhiên 389.589 ha, thuộc vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Ranh giới phía bắc giáp với tỉnh Lạng Sơn và một phần tỉnh Thái Nguyên; phía nam giáp với tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh, phía tây giáp với tỉnh Thái Nguyên và thủ đô Hà Nội, phía đông giáp với tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Quảng Ninh.

Mục tiêu phát triển đến năm 2030, Bắc Giang trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, quy mô GRDP đứng trong nhóm 15 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước và đứng đầu vùng Trung du và Miền núi phía Bắc.

Quy hoạch phân vùng không gian của tỉnh Bắc Giang thành ba vùng, gồm:

Vùng trọng điểm (vùng Tây Nam) gồm các huyện Hiệp Hoà, Việt Yên, Yên Dũng, TP Bắc Giang và một phần phía Nam huyện Lạng Giang, Tây - Tây Nam huyện Lục Nam, lấy thành phố Bắc Giang là trung tâm vùng.

Vùng phía Đông gồm các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, lấy thị trấn Chũ là trung tâm vùng.

Còn vùng phía Bắc gồm các huyện Yên Thế, Tân Yên, Lạng Giang, lấy thị trấn Vôi là trung tâm vùng.

Về phát triển mạng lưới đô thị, đến năm 2030, toàn tỉnh có 29 đô thị gồm: một đô thị loại I (TP Bắc Giang); một đô thị loại III (thị xã Việt Yên); 4 đô thị loại IV (thị xã Hiệp Hoà, thị trấn Chũ mở rộng, thị trấn Vôi và thị trấn Đồi Ngô); 26 thị trấn là đô thị loại V gồm 9 đô thị hiện có và 14 đô thị thành lập mới. Quy hoạch 23 khu đô thị - dịch vụ gắn với quy hoạch các KCN, khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, thể thao.

Đến năm 2030, quy hoạch 29 KCN với diện tích khoảng 7.000 ha (trong đó có 12 KCN – đô thị - dịch vụ); quy hoạch 63 CCN với diện tích khoảng 3.006 ha.

Về phương án thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng thời kỳ 2021 – 2030, thực hiện thu hồi 34.598 ha đất nông nghiệp, 1.947 ha đất phi nông nghiệp để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Chuyển mục đích sử dụng 34.598 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 5.344 ha.

Bên cạnh đó, đưa khoảng 2.695 ha đất chưa sử dụng vào sử dụng cho mục đích nông nghiệp 2.456 ha (quy hoạch phát triển rừng, trồng cây lâu năm,..), cho mục đích đất phi nông nghiệp 239 ha.

chọn