Tags

Giá đất Phú Yên

Tìm theo ngày
Giá đất tỉnh Phú Yên mới nhất

Giá đất tỉnh Phú Yên mới nhất

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên được ban hành theo Quyết định 53/2019/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Bảng giá đất Phú Yên này được áp dụng trong giai đoạn 2020-2024.

Theo bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên, áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024, có giá đất cao nhất là 25.000.000 đồng/m2 thuộc về tuyến đường Đại lộ Hùng Vương, TP Tuy Hòa.

- Cụ thể, đối với đất ở: Giá đất ở tại đô thị cao nhất là 25 triệu đồng/m2 tại vị trí 1; thấp nhất là 500.000 đồng/m2 tại vị trí 4.

- Đối với đất thương mại, dịch vụ: Tại TP Tuy Hòa, giá đất thương mại dịch và dịch vụ cao nhất có giá 12,5 triệu đồng/m2 tại vị trí 1; thấp nhất là 250.000 đồng/m2 tại vị trí 4.

- Đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ: Tại TP Tuy Hòa, giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp cao nhất là 10 triệu đồng/m2 tại vị trí 1, thấp nhất là 200.000 đồng/m2 tại vị trí 4.

Bảng giá đất được UBND tỉnh  Phú Yên sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau:

- Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức.

- Tính tiền sử dụng đất khi cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân.

- Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai.

- Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

- Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai.

- Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước.