Giá trị trái phiếu phát hành của tập đoàn đa ngành tăng ngược với nhóm ngân hàng và BĐS

Cụ thể, trong tháng 8, giá trị trái phiếu doanh nghiệp của nhóm ngành tài chính ngân hàng giảm 35,3% so với tháng trước, nhóm ngành bất động sản cũng giảm 6,8%. Trong khi đó, tập đoàn đa ngành ghi nhận giá trị phát hành thành công cao gấp 2,2 lần so với tháng trước.

Khối Phân tích, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT vừa phát hành Báo cáo Thị Trường Trái Phiếu Doanh Nghiệp Tháng 9/2020 với những nội dung chính như sau:

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tương đối sôi động trong tháng 8/2020

Trong tháng 8/2020, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra thị trường đạt 40.399 tỉ đồng, tăng 0,7% so với tháng trước; trong đó 38.399 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ, và 2.000 tỉ đồng phát hành ra công chúng. Toàn bộ giá trị trái phiếu phát hành ra công chúng là từ CTCP Vincom Retail.

Giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đăng kí phát hành trong tháng 8 tăng 68,1% so với tháng 7 lên mức 127.092 tỉ đồng, tỉ lệ phát hành thành công đạt mức 30,2%.

Những doanh nghiệp có giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ lớn nhất trong tháng 8 là Công ty THHH Saigon Glory (5.000 tỉ đồng), CTCP Tập đoàn Sovico (5.000 tỉ đồng) và CTCP Tập đoàn Masan (4.085 tỉ đồng).

Lũy kế 8 tháng, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành thành công đạt 250.129 tỉ đồng, tăng 58,4% so với cùng kì năm ngoái, trong đó giá trị trái phiếu phát hành riêng lẻ đạt 237.729 tỉ đồng, tăng 50,5% so với cùng kì năm trước.

VNDirect cho rằng thị trường trái phiếu doanh nghiệp tương đối sôi động trong tháng 8 là do hai yếu tố. Thứ nhất, nhu cầu nắm giữ tiền mặt để phòng ngừa rủi ro giảm xuống, nhu cầu đầu tư tăng lên trong bối cảnh Việt Nam cơ bản đã đẩy lùi được làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ 2.

Thứ hai, doanh nghiệp tích cực phát hành trái phiếu trước thời điểm Nghị định số 81/2020/NĐ-CP về việc "Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp" chính thức cố hiệu lực từ ngày 01/09/2020.

Theo đó, Nghị định mới này sẽ siết chặt hơn điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong thời gian tới và do đó các doanh nghiệp đã tranh thủ trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực để đẩy mạnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Cơ cấu trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ theo ngành

Trong tháng 8, giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ của nhóm ngành tài chính ngân hàng giảm 35,3% so với tháng trước, đạt 11.438 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 29,8% tổng giá trị phát hành riêng lẻ.

Trong đó đóng góp nhiều nhất là các ngân hàng với tổng giá trị phát hành thành công đạt 8.138 tỉ đồng, còn lại 3.300 tỉ đồng từ các công ty dịch vụ tài chính khác như Công ty tài chính TNHH MTV NH Việt Nam Thịnh Vượng (1.900 tỉ đồng) và CTCP Chứng khoán Tiên Phong (750 tỉ đồng).

Nhóm ngành bất động sản ghi nhận giá trị phát hành thành công đạt 11.430 tỉ đồng, giảm 6,8% so với tháng trước, chiếm 29,8% tổng giá trị phát hành riêng lẻ. Đáng chú ý là các đợt phát hành với khối lượng lớn như Công ty TNHH Saigon Glory (5.000 tỉ đồng), CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (2.220 tỉ đồng), CTCP Địa ốc Phú Long (1.800 tỉ đồng).

Nhóm tập đoàn đa ngành ghi nhận hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp tăng mạnh khi tổng giá trị phát hành thành công cao gấp 2,2 lần so với tháng trước, đạt 9.095 tỉ đồng, chiếm 23,7% tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ.

Phần lớn các đợt phát hành thuộc về CTCP Tập đoàn Sovico (5.000 tỉ đồng) và CTCP Tập đoàn Masan (4.085 tỉ đồng). Masan cho biết sẽ sử dụng số tiền này nhằm thanh toán nợ vay nội bộ cho công ty con Vincommerce và góp thêm vốn vào công ty TNHH Sherpa. Công ty này mới đi vào hoạt động từ ngày 12/6 vừa qua, với ngành nghề kinh doanh là hoạt động tư vấn quản lí, nghiên cứu thị trường.

chọn