Hạn chót đến 25/12 để trả lời bản câu hỏi điều tra vụ rà soát nhà xuất khẩu thép mới

Bộ Công Thương đã gửi bản câu hỏi điều tra dành cho nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài, trong vụ áp dụng thuế CBPG thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn từ Trung Quốc và Hàn Quốc.

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết đơn vị đã gửi bản câu hỏi điều tra cho công ty KG Dongbu Steel để trả lời bản câu hỏi điều tra vụ áp dụng thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn có xuất xứ từ Trung Quốc và Hàn Quốc

Thời hạn để trả lời bản câu hỏi điều tra là trước 17h00 ngày 25/12/2020 (theo giờ Hà Nội).

Để đảm bảo quyền và lợi ích của mình, Cơ quan điều tra đề nghị tất cả các công ty thương mại liên quan bao gồm các công ty nước ngoài xuất khẩu hàng hóa bị điều tra phối hợp với KG Dongbu Steel trả lời bản câu hỏi điều tra.

Đồng thời các nhà nhập khẩu trong nước đăng kí bên liên quan và hợp tác đầy đủ trong quá trình điều tra. Nội dung bản trả lời sẽ là căn cứ để Cơ quan điều tra xem xét và đưa ra kết luận điều tra của vụ việc. 

Trong trường hợp Cơ quan điều tra không nhận được thông tin trả lời đúng hạn của các nhà sản xuất/xuất khẩu nước ngoài hoặc trong trường hợp thông tin cung cấp không chính xác, không đầy đủ theo yêu cầu thì Cơ quan điều tra sẽ sử dụng thông tin sẵn có để đưa ra kết luận theo qui định tại Điều 75 Luật Quản lí ngoại thương.

Các thông tin, số liệu cung cấp trong quá trình trả lời bản câu hỏi của Cơ quan điều tra và quyền tiếp cận thông tin vụ việc của các bên liên quan trong quá trình điều tra sẽ được thực hiện theo đúng quy định pháp luật về bảo mật thông tin tại Điều 11 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 qui định chi tiết một số điều của Luật Quản lí ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại.

Cách thức trả lời các phần trong bản câu hỏi, số lượng phải nộp, hình thức nộp và thời hạn nộp được hướng dẫn chi tiết trong Bản câu hỏi dành cho doanh nghiệp. 

Do đó, Cơ quan điều tra đề nghị doanh nghiệp đọc kĩ hướng dẫn trước khi trả lời và nộp bản trả lời đúng thời hạn.

Trước đó, ngày 12/8, Cục Phòng vệ thương mại nhận được Hồ sơ đề nghị rà soát nhà xuất khẩu mới của công ty KG Dongbu Steel.

Đến ngày 10/11, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2880/QĐ-BCT về việc rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc áp dụng thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn có xuất xứ từ Trung Quốc và Hàn Quốc (mã vụ việc: NR01.AD04).

chọn