Tiêu dùng

Việt Nam tiếp tục nhập siêu từ Trung Quốc

Việt Nam tiếp tục nhập siêu từ Trung Quốc
Nhập siêu từ thị trường Trung Quốc trong năm 2020 có giá trị 35,2 tỷ USD, tăng 3,7% so với năm 2019. ộng lực tăng trưởng chính của thương mại Việt Nam - Trung Quốc năm 2020 chủ yếu đến từ nhóm hàng chế biến chế tạo và vật liệu xây dựng.
Giá điều xuất khẩu có thể phục hồi trong năm nay? Giá điều xuất khẩu có thể phục hồi trong năm nay?
Theo Cục Xuất nhập khẩu, triển vọng xuất khẩu hạt điều cả năm 2021 nhìn chung sẽ khả quan nhờ các Hiệp định Thương mại tự do. Giá xuất khẩu hạt điều nhiều khả năng sẽ phục hồi do giá năm 2020 đã giảm xuống mức thấp.
Tìm theo ngày
chọn