HOSE báo lãi tăng vọt nhờ thị trường bùng nổ, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu đạt đến 56%

HOSE công bố kết quả kinh doanh năm 2020 với 993 tỷ đồng doanh thu và 553 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng mỗi đồng doanh thu, HOSE thu được 0,56 đồng tiền lãi.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 với doanh thu thuần tăng 39% lên gần 993 tỷ đồng với với năm trước. 

Nguồn thu chính của HOSE đến từ dịch vụ giao dịch chứng khoán với hơn 873 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng gần 88% trong cơ cấu doanh thu. Doanh thu dịch vụ giao dịch chứng khoán trong năm 2020 tăng tới 45% so với năm trước trong khi các nguồn thu khác như dịch vụ niêm yết, dịch vụ sử dụng thiết bị đầu cuối, hoạt động cung cấp dịch vụ không có thay đổi đáng kể.

Trong Thông tư 14/2020/TT-BTC công bố mới đây, HOSE sẽ giảm phí giao dịch để hỗ trợ nhà đầu tư bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19. Cụ thể, thay vì thu phí 0,03% trên tổng giá trị giao dịch cổ phiếu và 0,02% với ETF, chứng quyền, mức phí hiện giảm xuống còn lần lượt 0,027% và 0,018%. Thông tư này này sẽ có hiệu lực tới 31/12/2021.

Sau khi trừ đi các chi phí phát sinh trong kỳ, HOSE ghi nhận 553 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2020, tăng 46% so với năm trước và là năm lãi kỷ lục của HOSE. Biên lợi nhuận trên doanh thu đạt đến 56%.

Kết quả kinh doanh tích cực của HOSE là hệ quả khi nhà đầu tư ồ ạt tham gia thị trường, đẩy thanh khoản tăng mạnh. Trên sàn HOSE, khối lượng giao dịch bình quan đạt hơn 351,6 triệu chứng khoán/ngày, tương ứng giá trị bình quân đạt 6.425 tỷ đồng/ngày, tăng 55,65% về giá trị so với năm 2019.

Đến cuối năm 2020, tổng tài sản của HOSE đạt gần 3.300 tỷ đồng. Trong đó, lượng tiền mặt doanh nghiệp đặc biệt này nắm giữ tăng vọt từ hơn 300 tỷ đồng lên 1.100 tỷ đồng. Sở không có khoản vay nợ nào.

Trong phần chi phí xây dựng cơ bản dở dang, HOSE hạch toán khoản chi cho "thiết bị tin học cho dự án xây dựng" đến cuối năm 2020 là 342 tỷ đồng, tăng 124 tỷ đồng sau một năm. Đây là khoản chi liên quan đến việc triển khai hệ thống phần mềm giao dịch mới của HOSE do Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) làm nhà thầu, giải pháp được xem là căn cơ để chấm dứt tình trạng nghẽn lệnh, đơ trên sàn.

Năm 2021, HOSE đặt chỉ tiêu doanh thu 1.065 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 648 tỷ đồng. Mức doanh thu này cao hơn 38,67% so với thời điểm trước khi xảy ra dịch COVID-19 (doanh thu đạt 768 tỷ đồng năm 2019).

chọn
An Gia dự chi hơn 350 tỷ đồng hợp tác với một đơn vị liên quan dự án The Gió
HĐQT An Gia vừa thông qua nghị quyết chi tối đa 350,3 tỷ đồng để ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với Quản lý và Phát triển Lộc Phát (doanh nghiệp chuyên về tư vấn quản lý, có liên quan đến dự án The Gió tại Bình Dương).