HUD nhiều đơn vị đầu tư thua lỗ

Qua kiểm toán tại HUD và các đơn vị thành viên cho thấy, còn một số khoản đầu tư chưa hiệu quả, do kết quả kinh doanh bị thua lỗ.

Kiểm toán Nhà nước vừa có báo cáo kiểm toán về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước của Tổng Công ty phát triển nhà và đô thị (HUD). Đây là doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Xây dựng.

Theo cơ quan này, qua kiểm toán tại HUD và các đơn vị thành viên cho thấy, còn một số khoản đầu tư chưa hiệu quả, do kết quả kinh doanh bị thua lỗ. Một số đơn vị không có thông tin về kết quả kinh doanh của đơn vị đã đầu tư.

hud nhieu don vi dau tu thua lo
Một dự án do HUD làm chủ đầu tư .

Năm 2016, tại các đơn vị được kiểm toán đã có báo cáo giám sát tài chính về việc đầu tư tại các đơn vị không hiệu quả, bị thua lỗ để có biện pháp thu hồi vốn đầu tư.

Các đơn vị này đã xem xét thoái vốn ở một số đơn vị đầu tư không hiệu quả, bị thua lỗ, đầu tư ngoài ngành. Tuy nhiên, việc thoái vốn đầu tư còn hạn chế, chưa đạt được như dự kiến do không tìm được đối tác.

Tiền sử dụng đất còn nợ đến cuối năm 2016 của các đơn vị được kiểm toán là trên 700 tỷ đồng, trong đó một số dự án còn nợ tiền sủ dụng đất lớn như: Dự án Vân Canh, dự án Chánh Mỹ, dự án CC2 Văn Quán.

Riêng Công ty HUDS còn trên 55.000 m2 đất dịch vụ và trên 25.000 m2 kiot tại thành phố Hà Nội được bàn giao quản lý và sử dụng từ năm 2011. Tuy nhiên đến thời điểm kiểm toán chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý về quản lý, sử dụng đất như giao đất, thuê đất theo quy định.

Kiểm toán Nhà nước đề nghị công ty mẹ và các công ty con được kiểm toán thực hiện nộp ngân sách, thuế và các khoản phải nộp khác do kiển toán nhà nước xác định tăng thêm là trên 63 tỷ đồng.

Cùng với đó cơ này đề nghị, các đơn vị được kiểm toán ban hành quy chế quản lý công nợ theo hướng quy định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thu hồi nợ phải thu.

HUDS báo cáo phương án sử dụng đất, giá đất để tính vào giá trị doanh nghiệp trước khi phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá cổ phần. Công ty này cần rút kinh nghiệm việc công bố thiếu thông tin về giá bán các dự án bất động sản.

Kiến toán Nhà nước kiến nghị Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị phối hợp với Công ty HUDS làm rõ cơ sở pháp lý trong quản lý, sử dụng diện tích kiot tầng 1 và diện tích đất dịch vụ trông xe, tennis, bể bơi, nhà văn hóa, chợ, cây xanh, sân chơi… Sau khi làm rõ, phải quản lý sử dụng đúng quy định.

chọn